โรงแรมจะรับลูกค้าเข้าพักแบบกักตัว Quarantine เชื้อโควิด-19 ได้อย่างไร?

โรงแรมกักตัว เป็นธุรกิจโรงแรมประเภทใหม่ ที่กำลังได้รับความสนใจทั้งในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม และนักเดินทางที่มองหาบริการนี้

โดยทั่วไป มาตรการกักตัวของแต่ละพื้นที่จะกำหนดอยู่ที่ประมาณ 14 วัน นับตั้งแต่ผู้เดินทางก้าวเข้าสู่อีกแผ่นดินหนึ่ง ตามระยะเวลาการฟักตัวของเชื้อ ซึ่งการกักตัวที่ไทยก็ใช้มาตรการเดียวกันนี้เช่นกัน

สำหรับโรงแรมไทยที่อยากรู้ขั้นตอนการทำ โรงแรมกักตัว เป็นอย่างไร ที่พักของเราสามารถเป็นโรงแรมสำหรับกักตัวได้ไหม สำหรับคนเข้าพัก การเข้าพักโรงแรมช่วงโควิด ต้องทำอย่างไรหรือเจออะไรบ้าง อ่านได้ในบทความนี้เลย

ต้อนรับคนเข้าไทยสู่ โรงแรมกักตัว

คนไทยหรือชาวต่างชาติที่สามารถเดินทางกลับเข้าประเทศไทยได้เรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องผ่านด่านคัดกรองโรคหลายครั้ง หากไม่มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคโควิด-19 รัฐบาลไทยจะจัดสถานที่กักตัวให้ต่ออีก 14 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (สำหรับคนไทย) เพื่อดูอาการ

แต่หากผู้เดินทางเข้าประเทศไม่ประสงค์จะกักตัว 14 วัน ในสถานที่ๆ รัฐจัดหาให้ ก็สามารถจองกับโรงแรมทางเลือกได้หรือ Alternative State Quarantine (ASQ)

โรงแรม ASQ คือ โรงแรมหรือสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ได้รับการอนุมัติว่า สามารถรองรับผู้เข้าพักเพื่อวัตถุประสงค์กักตัวได้จากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหมของไทย ซึ่งผู้กักตัวต้องจองเองโดยตรงและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัวที่ ASQ เองทั้งหมด

โรงแรมกักตัว, กักตัวทางเลือก, โรงแรมสำหรับกักตัว, กักตัว 14 วัน, กักตัวที่ไทย

โรงแรมที่พักจะเป็นสถานที่กักตัว ASQ ได้อย่างไร?

การเปลี่ยนตัวเองเป็นสถานที่กักตัวทางเลือก คือหนึ่งในวิธี การปรับตัวของโรงแรมในช่วงโควิด ที่น่าสนใจมาก เพราะโรงแรมสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีทั้งสถานที่ สิ่งของ และบุคลากรได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด เมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่นๆ อย่าง การขายอาหาร บริการตามบ้าน ฯลฯ

วิธีสมัครเป็นโรงแรม ASQ โรงแรมดังกล่าวต้องมีใบอนุญาตประกอบการตามกฎหมาย รวมถึงกรณีดัดแปลง และต้องอยู่ภายในพื้นที่ที่รัฐกำหนด (โทรสอบถามพื้นที่ได้ที่ ศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินโควิด-19 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือโทร 02-193-7024, 02-193-7059 และ 02-193-7097)

โรงแรมที่จะสมัครเข้า เป็น ASQ ต้องมีลักษณะของที่พักเป็นห้องส่วนตัว มีห้องน้ำส่วนตัว และมีผู้จัดหาอาหารและของใช้จำเป็นให้ได้ ไม่ต้องออกไปจัดหาด้วยตนเอง โดยผู้เข้าพักหรือลูกค้าจะลงทะเบียนความต้องการที่พักแบบ ASQ ตั้งแต่ประเทศต้นทางในแบบแสดงความจำนงและเมื่อเดินทางมาถึงประเทศปลายทางก็จะแจ้งใบแสดงความจำนง เพื่อการนำส่งผู้เข้าพักจากสนามบินถึงโรงแรม ASQ ต่อไป

ลักษณะของ Alternative State Quarantine แบ่งออกเป็นองค์ประกอบหลัก 6 หมวด

หมวด 1 โครงสร้างอาคารวิศวกรรมความปลอดภัยและระบบสื่อสารสารสนเทศ เช่น มีระบบปรับอากาศที่ทันสมัย มีห้องพักมากกว่า 100 ห้อง ฯลฯ
หมวด 2 บุคลากร ที่ต้องได้รับการอบรมก่อนปฏิบัติงาน
หมวด 3 วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน และอื่นๆ เช่น ไม่มีพรม หรือวิสดุกักเก็บเชื้อโรค ฯลฯ
หมวด 4 ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
หมวด 5 การจัดการสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรกับชุมชน
หมวด 6 โรงพยาบาลคู่สัญญาปฏิบัติการร่วมและความสะดวกสบายเพิ่มเติม (ชื่อของโรงพยาบาลจะแสดงเคียงข้างกับชื่อโรงแรม)

อ่าน : ระบบจองห้องพักแบบไหน เข้ากับโรงแรมของคุณมากที่สุด?

โพสต์แบบนี้ต้องจองแล้ว! 10 วิธีทำเพจโรงแรม ที่พัก ให้น่าสนใจมากขึ้น!

โรงแรมจะได้รับการรับรอง ASQ โดยรัฐ ต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง

 1. เมื่อตรวจสอบโรงแรมเข้าข่ายให้บริการได้ ก็สมัครเข้าร่วมและประเมินตนเองตามเกณฑ์แนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงกลาโหมกำหนดอีกครั้ง
 2. จากนั้นประเมินความพร้อมร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหม
 3. การพูดคุยจากข้อ 2 โรงแรมจะต้องจัดรูปแบบบริการตามกำหนดที่ชัดเจน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการร่วมกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหมต่อไป
 4. เมื่อผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ชื่อของโรงแรมก็จะอยู่ในประกาศได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ Alternative State Quarantine ในเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) และกระทรวงกลาโหมต่อไป

 

ทั้งนี้ โรงแรมยังสามารถพิจารณาสมัครเป็นโรงแรมสำหรับกักตัวเองแบบผู้ที่มีความเสี่ยงจะเป็นโควิด-19 (State Quarantine) ได้ด้วย โดยโรงแรมที่จะสมัครเข้าร่วมประเภทนี้ต้องมีใบอนุญาติประกอบการโรงแรม ที่มีจำนวนห้องตามใบอนุญาติมากกว่า 200 ห้องขึ้นไป

โรงแรมกักตัวทางเลือก มีลักษณะคร่าวๆ อย่างไร

 • ช่วงราคาค่าบริการอยู่ที่ 29,000 – 220,000 บาท ต่อ 14 วัน ต่อคน
 • โรงแรมบริการเหมือนปกติทั่วไป มีรถรับจากสนามบินมาถึงโรงแรม มีเครื่องดื่มต้อนรับเมื่อมาถึงโรงแรม เมื่อพักในห้องพักก็มีบริการอาหาร 3 มื้อ ต่อวัน มีน้ำดื่มบริการ มีอินเตอร์เน็ตไร้สายให้ใช้งาน
 • แพ็คเกจโรงแรมกักตัวทางเลือกจะรวมค่าตรวจโควิด 2 ครั้ง ซึ่งจะตรวจในวันที่ 5 และ 13 ของการกักตัว หากผู้เข้าพักมีไข้สูงตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
 • พยาบาลจะประจำอยู่ที่โรงแรมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคอยให้บริการผู้เข้าพักเพื่อกักตัว

โรงแรมกักตัว, กักตัวทางเลือก, โรงแรมสำหรับกักตัว, กักตัว 14 วัน, กักตัวที่ไทย

ก่อนโรงแรมรับรองลูกค้ากักตัวเข้าพัก

 • อบรมขั้นตอนการรับรองลูกค้ากักตัวในโรงแรมตามข้อกำหนดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหมให้กับพนักงานโรงแรมทุกคนทราบ หากลงมือฝึกจำลองจริงได้จะดีที่สุด
 • เตรียมอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นภายในห้องพักให้สามารถใช้การได้ดีไม่ติดขัด อุปกรณ์บริการจากภายนอกห้องพัก และอาหารการกินให้พร้อมก่อนให้บริการ เพราะระดับการบริการลูกค้าจะต้องมากกว่าปกติ เนื่องจากลูกค้าไม่สามารถออกไปข้างนอกได้
 • จัดห้องพักสำหรับผู้เข้าพักแบบกักตัวให้ห่างจากห้องพักอื่นๆ ห้องพักแบบกักตัวไม่ควรอยู่ชิดติดกันจนเกินไป

เมื่อลูกค้ามาถึงโรงแรมกักตัว

สำหรับโรงแรมที่ได้รับอนุญาตให้เป็นสถานที่กักตัวทางเลือกจากรัฐบาลไทยแล้ว และเริ่มต้อนรับลูกค้าเข้ามากักตัว 14 วัน มีคำแนะนำดังนี้

 • หากลูกค้ามาเช็คอินด้วยอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอจาม หรือหายใจติดขัดไม่สะดวก ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มารับรองเพื่อหาวิธีดำเนินการต่อไป เพราะลูกค้าอาจไม่สามารถเข้าพักได้และต้องออกจากสถานที่โดยเร็วที่สุด
 • แยกจุดลงทะเบียนเข้าพักของลูกค้าแบบกักตัวจากลูกค้าปกติ
 • เก็บบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานสำคัญของลูกค้าเข้าพักไว้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อรับประกันการเข้าพัก
 • ชี้แจงกติกาและเงื่อนไขการปฏิบัติตัวของลูกค้าให้ลูกค้าทราบอีกครั้ง ก่อนพาเข้าสู่ที่พัก เช่น
  • วิธีสั่งและรับบริการอาหารในที่พักหรือ Room Service
  • วิธีสั่งและรับอาหาร/ของใช้จำเป็นที่สั่งจากร้านค้าภายนอก
  • ขั้นตอนการออกจากที่พักเพือรับบริการทางการแพทย์ เช่น การตรวจโควิดประจำรอบการตรวจ หรือการตรวจเมื่อมีภาวะทางสุขภาพที่ผิดสังเกต
  • ขั้นตอนการรับบริการทางการแพทย์ในห้องพัก ในกรณีจำเป็น
  • วิธีจัดการเมื่ออุปกรณ์ภายในห้องเสียหาย ต้องการการซ่อมแซม
  • ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อระยะเวลากักตัวสิ้นสุด
  • วิธีดำเนินการหากพบว่าตัวเองเริ่มแสดงอาการทางกายที่ผิดปกติหรือน่าสงสัยว่าเป็นโควิด-19
  • การสูบบุหรี่หรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • การทำเรื่องขอออกจากโรงแรมก่อนสิ้นสุดระยะเวลากักตัว
 • อัปเดตให้เจ้าหน้าที่ดูแลในโรงแรมทราบชัดเจนถึงสถานะและพิกัดของลูกค้าแบบกักตัวว่า มีใครบ้าง เข้าพักแล้วพี่คน เข้าพักที่ห้องไหน เจ้าหน้าที่คนใดดูแลห้องไหนในเรื่องอะไรบ้าง
 • ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด จำเป็นต้องเข้าไปในห้องพักของลูกค้าแบบกักตัว
  • เจ้าหน้าที่ฯ ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเองจากเชื้อโรค เช่น ชุดคลุม เฟสชีลด์ ฯลฯ และสวมใส่ก่อนเข้าสถานที่
  • ลูกค้าแบบกักตัว ต้องมีสถานที่พักชั่วคราวรองรับระหว่างการทำความสะอาดสถานที่
 • เมื่อลูกค้าแบบกักตัวสิ้นสุดระยะเวลากักตัวและกลับออกจากโรงแรมไปแล้ว ต้องปล่อยห้องพักให้ว่างก่อน 72 ชม. ก่อนให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทำความสะอาด

โรงแรมกักตัว, กักตัวทางเลือก, โรงแรมสำหรับกักตัว, กักตัว 14 วัน, กักตัวที่ไทย

โรงแรมควรเตรียมความสะดวกอะไรในห้องพักแบบกักตัว

เมื่อลูกค้าแบบกักตัวจำเป็นต้องอยู่แต่ในห้องพักตลอดเวลา โรงแรมควรเตรียมการบริการรอบด้านให้ครอบคลุมความต้องการเพื่อการใช้ชีวิตภายในห้องพักของลูกค้า เช่น

 • อุปกรณ์ออกกำลังกาย เพื่อให้ลูกค้าได้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงตลอดช่วงระยะเวลา 14 วัน โดยเจ้าหน้าที่ฟิตเนสของโรงแรม สามารถให้คำแนะนำอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับลูกค้า ก่อนหน้าการเข้าพักได้
 • เกมหรือของเล่นที่สามารถใช้แล้วทิ้งได้ หรือให้ลูกค้านำกลับบ้านไปได้
 • อุปกรณ์เช็ดตัว เช่น ผ้าขนาดต่างๆ ไดร์ กระดาษชำระ ที่เพียงพอสำหรับการใช้ตลอด 14 วัน แนะนำว่าควรเตรียมไว้ให้แบบเผื่อขาด
 • จัดแผนการติดต่อกับลูกค้าเป็นระยะตลอดการเข้าพัก เช่น โทร ส่งข้อความไลน์ ฯลฯ เพื่อคอยสอบถามความเป็นอยู่ของลูกค้า
 • อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย ทิชชู่เปียกเช็ดทำความสะอาดแบบฆ่าเชื้อโรค เจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ถุงมือยาง ฯลฯ

ดูแลกายใจ ให้แข็งแรงตลอด 14 วัน

ช่วงเวลากักตัว เป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่จะอยู่กับที่มากกว่าเคลื่อนที่ เช่น นั่งนานกว่าเดิม เพราะพื้นที่จำกัด และยังอาจหมายรวมถึงการทำกิจกรรมอื่นๆ เช่น ออกกำลังกายที่น้อยกว่าเดิม WOW สรุปไอเดียดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจที่น่าสนใจจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO มาฝากกันด้วย

โรงแรมกักตัว, กักตัวทางเลือก, โรงแรมสำหรับกักตัว, กักตัว 14 วัน, กักตัวที่ไทย

โรงแรม กักตัว, กักตัวทางเลือก, โรงแรมสำหรับกักตัว, กักตัว 14 วัน, กักตัวที่ไทย

WOW ส่งท้าย

การดูแลลูกค้าที่เข้าพักพื่อกักตัวเฝ้าดูอาการโควิด-19 ก่อนจะเข้าพักจริงหรือเพื่อป้องกันความผิดพลาดด้านการป้องกันสุขภาพ เป็นวิธีปฏิบัติที่โรงแรมกักตัวที่ต่างๆ นำไปปฏิบัติใช้

เพราะนอกจากจะช่วยให้ทุกฝ่ายปลอดภัยแล้ว ยังช่วยให้ธุรกิจโรงแรมสามารถเดินหน้าต่อไปได้ในช่วงที่ยังไม่สามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติด้วย

สำหรับโรงแรมที่อยากสร้างเว็บโรงแรมพร้อมระบบจองห้องพัก เพื่อรองรับการจองห้องพักตรง และอัปเดตทุกช่องทางการขายได้ด้วยเว็บเดียว  WOW รับออกแบบเว็บไซต์พร้อมบริการระบบจองห้องพัก ที่ตอบโจทย์การจัดการห้องพัก การเพิ่มยอดขาย และกำไรต่อห้องพักที่มากกว่า ที่โรงแรมควรมี ณ เวลานี้  ครอบคลุมฟังก์ชั่นสำคัญ เช่น

 • ระบบจองห้องพักออนไลน์ (Booking Engine) บนหน้าเว็บไซต์
 • ระบบอัปเดตข้อมูลห้องพักไปยังช่องทางการขายทุกช่องทาง (Channel Manager) ได้ทันที
 • ระบบตั้งราคาตามการจองห้องพักจริงของลูกค้าแต่ละช่วงเวลา (Dynamic Pricing)
 • ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า รักษาลูกค้าระยะยาว (CRM)
 • ระบบจัดทำรายงานการจองห้องพักและบริการสิ่งอำนวยความสะดวกแบบอัตโนมัติ
 • ระบบชำระเงินสมบูรณ์ครบถ้วนในเว็บไซต์โรงแรม
 • บริการพิเศษอื่นๆ ที่โรงแรมต้องการเพิ่มเติม

สนใจขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Contact Us ที่ปรากฎในเว็บไซต์ (เลื่อนขึ้นด้านบนสุดหรือล่างสุด) เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมดูแลและตอบคำถามเพื่อเปลี่ยนทุกความต้องการเป็นเว็บไซต์ ที่ตอบโจทย์โรงแรมของคุณที่สุด

อ้างอิง :

bangkokpost.com, ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด-19

อยากทำเว็บไซต์ธุรกิจที่ช่วยสร้างยอดขายได้จริง ปรึกษา WOW ฟรีที่นี่

รับบทความใหม่ ไปอ่านก่อนใครไหม?

ทำธุรกิจออนไลน์ด้วยความรู้อัปเดต เข้าใจง่าย ได้ยอดขายดีจริงๆ กันดีกว่า!

บทความน่าอ่านในหมวดเดียวกัน

Marketing

3 Tools เด็ด ที่แทน Audience Insight & Facebook Analytics ได้!

ข่าวเศร้ารับกลางปี 2021 ของวงการการตลาดออนไลน์ตอนนี้ หนีไม่พ้นข่าว Facebook Audience Insights และ Facebook Analytics ปิด โดยทาง Facebook ประกาศว่าจะเปิดให้ใช้ได้วันสุดท้ายในวันที่ 30 มิถุนายน 2021 ซึ่งถึงแม้ว่า Facebook จะประกาศล่วงหน้ากว่า 3 เดือนก่อนปิด แต่ก็ไม่ได้ช่วยบรรเทาความลำบากให้กับนักการตลาดสักเท่าไหร่นัก เพราะก็ต้องยอมรับว่า ที่ผ่านมา

Trending

3 กลุ่มธุรกิจไหนที่รอดและรุ่ง(มาก) ในปี 2020?

ปี 2020 จัดหนักธุรกิจหรือหน้าที่การงานของคุณแค่ไหน? เปิดเรื่องมาก็เจอคำถามแรงๆ ตรงๆ ซะแล้ว แต่ถามแล้วไม่ให้เศร้าเปล่าๆ WOW ก็มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับ ธุรกิจ 2020 มาฝากเหมือนกัน เพราะ WOW เชื่อว่า คงมีคนอยากรู้ไม่น้อยว่า ในปี 2020 ท่ามกลางการล้มหายตายจากของธุรกิจน้อยใหญ่ ไม่ว่าจะพักใจชั่วคราวหรือหายแล้วหายลับ มีธุรกิจใดบ้างที่รอดและรุ่งในปีที่ผ่านมา เลยกลายเป็นหัวข้อของบทความล่าสุดของ WOW ที่จะมาชวนดู 3