เว็บไซต์พร้อมระบบขายอสังหาริมทรัพย์

ทำไมต้อง WE ON WEB

เครื่องมือการตลาดอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์ครบวงจร เหมาะสม ทรงพลัง ประสิทธิภาพสูง

จัดการทรัพย์ อย่างมืออาชีพ
จัดเก็บ จัดการ แสดง ทรัพย์ ได้อย่างเป็นระบบ ด้วยตัวเอง แบ่งตามประเภททรัพย์ ทำเล พื้นที่ ขนาด ราคา จำนวนห้อง
ระบบบริหารรายการทรัพย์
จัดการทรัพย์ อย่างมืออาชีพ
จัดเก็บ จัดการ แสดง ทรัพย์ ได้อย่างเป็นระบบ ด้วยตัวเอง แบ่งตามประเภททรัพย์ ทำเล พื้นที่ ขนาด ราคา จำนวนห้อง
เสนอทรัพย์เด่น ทำเลแนะนำ
ให้คุณเสนอทรัพย์ที่ต้องการดันขาย ทรัพย์เด่น ทำเลยอดยอมนิยม ให้โดดเด่น ชัดเจน ได้ด้วยตัวเอง
ระบบเสนอทรัพย์ดันขาย
เสนอทรัพย์เด่น ทำเลแนะนำ
ให้คุณเสนอทรัพย์ที่ต้องการดันขาย ทรัพย์เด่น ทำเลยอดยอมนิยม ให้โดดเด่น ชัดเจน ได้ด้วยตัวเอง
สร้างเครือข่าย กระจายงานขาย
ทรัพย์เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น เพิ่ม List ทรัพย์ในพอร์ต ปิดการขายมากและเร็วขึ้นขายได้ง่าย เช่าได้ไว
ระบบ Co-Broke, Co Agent
สร้างเครือข่าย กระจายงานขาย
ทรัพย์เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น เพิ่ม List ทรัพย์ในพอร์ต ปิดการขายมากและเร็วขึ้นขายได้ง่าย เช่าได้ไว
ประหยัดเวลาจัดการข้อมูล รู้สถานการณ์งานขาย ประเมินประสิทธิภาพการทำงาน
ช่วยคุณประหยัดเวลาในการจัดเก็บข้อมูล ติดตามลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ พร้อมระบบรายงานการขาย รายวัน สัปดาห์ และรายเดือน
ระบบลูกค้าสัมพันธ์ จัดเก็บข้อมูลและรายงาน
ประหยัดเวลาจัดการข้อมูล รู้สถานการณ์งานขาย ประเมินประสิทธิภาพการทำงาน
ช่วยคุณประหยัดเวลาในการจัดเก็บข้อมูล ติดตามลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ พร้อมระบบรายงานการขาย รายวัน สัปดาห์ และรายเดือน

เครื่องมือส่งเสริมการขาย

ระบบเปรียบเทียบทรัพย์

เปรียบเทียบ และประเมิน รายการทรัพย์ ช่วยเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

รายการโปรด

รวดเร็วในการเข้าถึง กับ ด้วยตัว บันทึก รายการโปรด

ระบบลายน้ำบนภาพอัตโนมัติ

บอกลาการโดน copy รูปภาพไปใช้งาน ระบบใส่ลายน้ำรูปภาพอัตโนมัติ

ระบบค้นหา และกรองทรัพย์

ค้นหาทรัพย์ และ คัดกรองทรัพย์ ตามเงื่อนไข

เครื่องมือครบ จบในที่เดียว

Contact

ระบบจัดการข้อมูลลูกค้าเพิ่มรายชื่อผู้สนใจ โดยแบ่งประเภท walk in / call

Questionnaire

สามารถตั้งคำถาม / คำตอบ ได้โดยไม่จำกัด

ประวัติกิจกรรม

แสดงรายละเอียดทุกกิจกรรมที่เซลล์ได้ทำกับลูกค้ำหรือผู้สนใจคนนั้น

รายงานงานขาย

แจ้งเตือนการติดตามงวดชำระ กิจกรรมที่สร้าง และใบเสนอรำคำที่ครบกำหนด

ระบบออกเอกสาร

ออกใบเสนอ ใบเสร็จชั่วคราว ใบจอง ใบสัญญา

เชื่อมต่อกับ ซอฟต์แวร์ Third Party

รองรับการเชื่อมต่อการส่งข้อมูลแบบ Real Time ระหว่าง กับ Third Party อื่น ๆได้

Website

เว็บไซต์ ที่มีประสิทธิภาพสูง

seo-tool-icon

SEO

โครงสร้างที่ออกแบบ ให้ถูกต้องตามหลัก SEO

CRM

ช่วยให้การยิงโฆษณา ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

Channel Manager

กระจายทรัพย์ เชื่อมต่อ Market Place

Co Broke, Co Agent

สร้างเครือข่าย เพิ่มพันธมิตร

Remarketing

ยิงโฆษณาได้ตรงกลุ่ม

Latest Pricing

Select the most suitable pricing plan and visit our conference!