ติดต่อ

WE ON WEB

ติดต่อ WE ON WEB  ปรึกษาฟรี ดูแลดี เป็นกันเอง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับทำเว็บไซต์ หรือบริการของเรา สามารถติดต่อสอบถามได้เลยค่ะ

บริษัท ซอฟต์ เอสคิว จำกัด

589/98 อาคารชุดทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ
ชั้นที่ 18 ถนน เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

จันทร์ - ศุกร์ 09 : 00 น. – 18 :00 น.

Customer Support

02-105-6261

Sale Contact

02-105-6261

Social Media

we are hiring

ต้องการเพื่อนร่วมโตไปด้วยกัน 

Job Overview

SOFT SQ กำลังมองหา Sales เพื่อรองรับลูกค้าที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
ตำแหน่ง Sales เป็นตำแหน่งที่จะช่วยในการเสนองานให้ตรงความต้องการของลูกค้าและปิดงานขายเพื่อให้ได้ยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้

หน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่ง Sales

 • โทรหาลูกค้าเพื่อแนะนำบริการของบริษัท ตามรายชื่อที่ทางบริษัทจัดหามาเตรียมไว้ให้
 • สามารถออกไปพบลูกค้านอกสถานที่ได้ (วันหยุดเป็นบางโอกาส)
 • ดูแลยอดขายและรักษายอดขายของตนเองให้เป็นไปตามเป้าหมายของทางบริษัท
 • บันทึกข้อมูลการติดต่อลูกค้าใบระบบ Sales CRM ที่ทางบริษัทมีให้

คุณสมบัติและทักษะสำหรับตำแหน่ง Sales Executive

 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • หากมีรถยนต์เพื่อใช้ในการเดินได้จะเป็นผลดีต่อการพิจารณา
 • มีความสนใจ และพร้อมเรียนรู้ในเทคโนโลยี และ ธุรกิจไอที (ด้าน Software)
 • มีทักษะในด้านการพูดโน้มน้าวและปิดการขาย
 • มีความสามารถและมีทักษะในการต่อรองกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถนำเสนอสินค้าและบริการของทางบริษัทให้ลูกค้าเข้าใจ
 • มีทักษะการติดตามงานขาย และ เสนอราคาสินค้า
 • สามารถเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 • มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ ชอบการได้พัฒนาตัวเอง
 • มีใจรักการบริการและดูแลลูกค้า
 • เข้าใจประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าและสามารถประยุกต์ให้เข้ากับการใช้งานของระบบได้
 • สามารถสื่อสารทำความเข้าใจและวิเคราะห์ภาพรวมของสินค้า การทำงานของระบบ รวมถึงความต้องการของลูกค้า

Apply Now

หน้าที่ความรับผิดชอบ  ตำแหน่ง Customer support (1st Level Support)

 • สามารถรับฟัง สื่อสารทำความเข้าใจและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้ดี
 • สื่อสาร ตอบคำถาม แนะนำข้อมูลหรือให้คำปรึกษากับลูกค้าได้ชัดเจน
 • รับเรื่องร้องเรียนโดยสามารถบริหารอารมณ์ของลูกค้าที่พบเจอกับปัญหาได้
 • สามารถสอนการใช้งานลูกค้าเบื้องต้นได้
 • เก็บข้อมูลหัวข้อที่ลูกค้าสอบถามมาบ่อยเพื่อผลิตสื่อให้ลูกค้าสามารถทบทวนเองได้
 • ผลิตสื่อหรือ VDO แนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์ ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Business และ Technical ของระบบได้ดี
 • บริหารความความหวังของลูกค้าที่ให้ Requirement
 • สื่อสารเก็บ Feedback ของลูกค้าในการใช้งานระบบได้
 • แนะนำ solution ที่เหมาะกับลูกค้าในการที่จะทำให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในธุรกิจ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทั้งการฟัง และ การพูด
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์การรวบรวมความต้องการจากลูกค้าได้
 • มีทักษะการทำสื่อสำหรับการTraining ระบบ
 • มีความสนใจและถนัดในด้านเทคโนโลยี 

Apply Now

หน้าที่ความรับผิดชอบตำแหน่ง Web Graphic Designer

 • รับ Requirement เพื่อทำเว็บไซต์กับลูกค้า
 • สามารถสื่อสารทำความเข้าใจและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้ดี
 • ออกแบบ UI Desktop/Mobile, Banner, Infographic
 • วางแผนงาน และ บริหารจัดการเวลาในการขึ้นเว็บไซต์
 • ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ของลูกค้าทั้งหมด โดยใช้ WordPress และ เครื่องมือขอบบริษัทได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ
 • ประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาในการทำเว็บไซต์
 • ออกแบบเว็บไซต์ตามหลักการออกแบบที่ดี  โดยสอดคล้องกับ Requirement ที่มีมาจากลูกค้า พร้อมทั้งสามารถพรีเซนต์งานที่ออกแบบขึ้นมาได้
 • ตรวจสอบเรื่อง ความสวยงาม, โฟล์การใช้งาน ให้เรียบร้อยก่อนส่งงานให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ

 • อายุระหว่าง 23 ถึง 33 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • จำเป็นต้องมี  Portfolio แนบ เพื่อนำเสนอให้เห็นถึงผลงานด้านการออกแบบเกี่ยวกับ Website 
 • ใช้โปรแกรมพื้นฐานทางด้านกราฟฟิค Photoshop, Illustrator, XD
 • หากมีความรู้ทางด้าน WordPress ยิ่งทำงานได้เร็วขึ้น
 • เข้าใจเรื่องการใช้ Font (Typography, size, color)
 • เข้าใจเรื่องการใช้สี (ความเข้ากันของคู่สี, สัดส่วนของสี)
 • เข้าใจการแสดงผล Responsive website
 • Present งานที่ทำภายในทีม
 • สามารถทำงานภายในเวลาที่กำหนด
 • เข้าใจภาพธุรกิจของลูกค้า
 • ตามเทรนด์ของเครื่องมือและการดีไซน์อยู่ตลอด
 • บุคลิกสนุก ร่าเริง บันเทิงได้ไม่จำกัด *

Apply Now

Full Stack Developer Responsibilities:

 • Developing front end website architecture.
 • Designing user interactions on web pages.
 • Developing back end website applications.
 • Creating servers and databases for functionality.
 • Ensuring cross-platform optimization for mobile phones.
 • Ensuring responsiveness of applications.
 • Working alongside graphic designers for web design features.
 • Seeing through a project from conception to finished product.
 • Designing and developing APIs.
 • Meeting both technical and consumer needs.
 • Staying abreast of developments in web applications and programming languages.
 • Maintain code integrity and organization.
 • Understanding and implementation of security and data protection.

Full Stack Developer Requirements:

 • Strong organizational and project management skills.
 • Proficiency with fundamental front end languages such as HTML, CSS and JavaScript.
 • Familiarity with JavaScript frameworks such as Angular JS, React and Amber.
 • Proficiency with server side languages such as NodeJS, PHP and .Net.
 • Familiarity with database technology such as MySQL, SQL Server and MongoDB.
 • Excellent verbal communication skills.
 • Good problem solving skills.
 • Attention to detail.

Apply Now

contact us

Let’s Work together

เรากำลังมองหาคนที่ กล้า บ้า คิดนอกกรอบ จุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ