การตลาดออนไลน์ 2022, ศัพท์การตลาด, เทรนด์การตลาด

100 ศัพท์การตลาดออนไลน์ Digital Marketing ที่นักการตลาดต้องรู้

ทุกวันนี้ ธุรกิจร้านค้าส่วนใหญ่อยู่ในโลกออนไลน์ทั้งสิ้น พ่อค้าแม่ค้ายกธุรกิจของตัวเองมาไว้บนอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดไปต่อได้

แต่ไม่ว่าจะเปิดร้านที่ไหน การทำการตลาดก็ต้องมาคู่กัน ซึ่งขายของในโลกออนไลน์ การตลาดก็ต้องเป็นการตลาดออนไลน์ แต่ความรู้เยอะแยะลายตาไปหมด เราจะเริ่มตรงไหนดี?

WOW ชวนให้เริ่มต้นจาก ศัพท์การตลาด เพราะการตลาดออนไลน์หรือ Digital Marketing (ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง) นั้นมักใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่

WOW  รวบรวม 100 คำศัพท์การตลาดดิจิตอลไว้ที่นี่ ที่พบบ่อย ใช้บ่อย ได้ใช้จริง ศัพท์การตลาด เรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ A – Z


301 Redirect 
การเปลี่ยนเส้นทาง จากหน้าเว็บหนึ่งไปยังหน้าเว็บหนึ่งแบบถาวร

302 Redirect
การเปลี่ยนเส้นทาง จากหน้าเว็บหนึ่งไปยังหน้าเว็บหนึ่งแบบชั่วคราว ซึ่งต่างจากแบบ 301 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแบบถาวร

Error 404
ลิงค์เว็บหรือเว็บเพจเสีย  เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถแสดงหน้าเว็บเพจที่ผู้ใช้งานร้องขอได้


A

Alt Text / Alt Attribute
ข้อความบรรยายรายละเอียดของรูปภาพ ซึ่งระบบค้นหา เช่น Google จะเก็บข้อมูลไปไว้เพื่อแสดงผลหากมีคนค้นหาข้อมูล เช่น ใส่คำว่า ทุเรียน ในช่อง Alt Text ของภาพทุเรียน เป็นต้น

A/B Testing
การทดสอบแบบแยกเป็น 2 กลุ่มหรืออาจจะมากกว่า เพื่อทดสอบว่ากลุ่มใด แบบใด มีประสิทธิภาพมากกว่ากัน เช่นการทดสอบ เวอร์ชั่นของโฆษณา 3 เวอร์ชั่น กับกลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มเดียวกัน เป็นต้น

Abandonment Rate
อัตราของคนที่เข้าเว็บแล้วไม่ซื้อสินค้า หรือคนที่หยิบสินค้าลงตะกร้ารถเข็นแล้ว แต่ยังไม่ชำระค่าสินค้าให้เสร็จสิ้น

Algorithm
ขั้นตอนและวิธีการทำงานของโปรแกรม เช่น Algorithm ของ Google ในการจัดอันดับเว็บไซต์เมื่อเราค้นหาข้อมูล หรือ Algorithm ของ Facebook ที่คัดเนื้อหาขึ้นมาแสดงให้เราเห็นในหน้า feed

Analytics

หรือ Google Analytics คือ เครื่องมือวิเคราะห์ วัดผล พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายมีการใช้งานและตอบโต้อย่างไร บนเว็บไซต์ ผู้สร้างเว็บไซต์สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ปรับปรุงหรือพัฒนาเว็บไซต์ได้ต่อไป

Anchor Text
ตัวอักษร ตัวหนังสือ วลี ประโยค ที่ผู้สร้างเว็บไซต์ฝังลิ้งค์เว็บเพจที่ต้องการ 

Automate Marketing
การตลาด ที่มีการใช้ซอฟต์แวร์สร้างกิจกรรมทางการตลาดแบบอัตโนมัติ เช่นการส่ง E- mail เมื่อมีสินค้ามาใหม่ ตรงกับความสนใจที่ลูกค้าเคยแจ้งไว้โดยอัตโนมัติ

API
ย่อมาจาก Application Programming Interface แปลว่า ระบบซอฟต์แวร์ตัวกลางที่ทำให้แอปพลิเคชันหรือระบบสื่อสารกันได้

Awareness
การสร้างการรับรู้ให้บริษัทหรือแบรนด์ การทำให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย รู้จักและจดจำเกี่ยวกับแบรนด์หรือสินค้าได้

Affiliate Marketing
การทำการตลาดผ่านพื้นที่ของคนอื่น เช่น เว็บไซต์ ยูทูบ โดยเจ้าของพื้นที่นั้นๆ ได้ค่าตอบแทนในการขายสินค้าหรือบริการ (Commission)


B

Backlink
ลิงค์เว็บไซต์ของเราที่ฝังอยู่ในเว็บฯ อื่น เวลามีคนคลิกก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ โดย Google ใช้เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพิจารณาการจัดอันดับการแสดงผลบนหน้าค้นหา Google

Back-end
พื้นที่สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ มีไว้เพื่อจัดการโครงสร้าง รวมถึงเนื้อหาของเว็บไซต์

BOT
โปรแกรมจัดการข้อมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งมักจะเป็นงานง่ายๆ ที่ทำซ้ำๆ  เพื่อทุ่นแรงคน เช่น โปรแกรมเก็บข้อมูลเว็บไซต์ (Web crawling) โปรแกรมพูดคุยตอบคำถาม (Chatting Bot)

Bounce Rate
อัตราส่วนของคนที่เข้าเว็บไซต์แล้วออกไป โดยไม่ได้ดูหน้าเว็บเพจอื่นๆ ภายในเว็บไซต์เดียวกัน วิธีคิด Bounce rate คือ นำจำนวนการเข้าชมหน้าเว็บเพจ หารด้วยจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 

Breadcrumb
เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้งานรู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนอยู่ส่วนไหนของเว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์

Browser
ซอฟต์แวร์เพื่อเข้าเว็บไซต์ เช่น Internet Explorer, Google Chrome, Safari 

Black  hat
คนที่ละเมิดกฎหลักเกณฑ์ความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เพื่อกระทำสิ่งที่ผิดหรือประโยชน์ส่วนตัว เช่น การทำ SEO แบบผิดๆ Black hat มีชื่อเรียกที่รู้จักโดยทั่วไปว่า แฮกเกอร์ นั่นเอง


C

Cache/Caching 
ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่เก็บข้อมูลเผื่อถูกเรียกใช้ในอนาคต เวลาผู้ใช้งานเรียกหาข้อมูล ระบบจะส่งข้อมูลนี้มาให้ทันที โดยไม่ต้องเรียกข้อมูลจากต้นทางอีก

Content Management System (CMS)
ระบบซอฟต์แวร์สร้างหรือปรับเนื้อหาออนไลน์

Conversion
ผลลัพธ์ของเป้าหมายที่คนทำเว็บไซต์กำหนดไว้ว่าอยากให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ทำอะไร เช่น ลงทะเบียนรับสมัครรับจดหมาย ดาวน์โหลดไฟล์บนเว็บไซต์ หรือการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ ฯลฯ

Conversion Rate
อัตราส่วนของผลลัพธ์ของเป้าหมายที่คนทำเว็บไซต์กำหนดไว้ว่าอยากให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ทำอะไร เช่น จำนวนที่มีคนคลิกปุ่มซื้อสินค้าในเว็บฯ เทียบกับจำนวนเข้าเว็บไซต์ 100 ครั้ง

CPA (Cost Per Action)
ราคาโฆษณาที่่จ่ายต่อกิจกรรม 1 ครั้ง ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ 

CPC  (Cost Per Click)
ราคาที่ต้องจ่ายต่อการคลิกโฆษณา 1 ครั้ง บนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มใดๆ

CPM (Cost Per Mille)
ราคาค่าโฆษณา เมื่อโฆษณาแสดงผลครบ 1,000 ครั้ง

Cookie
ข้อมูลเล็กน้อยๆ จากเว็บไซต์ ที่ถูกเก็บไว้บนอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน ที่บราวเซอร์ มีหน้าที่จดจำข้อมูลของผู้ใช้งาน เช่น สินค้าในตะกร้าที่ผู้ใช้งานเคยเลือกไว้ 

CTA  (Call To Action)
เครื่องมือใดๆ ก็ตามที่ออกแบบหรือสร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าเว็บไซต์กระทำการบางอย่างที่ต้องการ เช่น การสร้างปุ่มที่มีคำพูดว่า “จองด่วน”, “กดเพื่อรับข่าวสารก่อนใคร” เป็นต้น

CTR (Click Through Rate)
อัตราส่วนระหว่างผู้คลิกลิงค์กับผู้ที่เห็นลิงค์ทั้งหมด อัตราการคลิกผ่านที่สูงขึ้น หมายถึง ลิงค์หรือข้อความบนลิงค์ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้ดี

Clickbait
เนื้อหาที่เรียกความน่าสนใจ ด้วยภาพประกอบ การพาดหัว ที่ดูน่าเหลือเชื่อ เกินจริง เพื่อให้เกิดอัตราการคลิกที่สูงของเนื้อหานั้นๆ

Crawler
โปรแกรม ที่ Google ใช้สแกนเนื้อหาและเว็บไซต์อัตโนมัติ เพื่อกำหนดเนื้อหาและเป้าหมาย นำไปประเมินคุณภาพของเว็บไซต์และจัดลงในดัชนีเว็บไซต์


D

Dark  post
ข้อความโฆษณาแบบจ่ายเงินโพสต์ที่ราคาถูก ข้อความเหล่านี้จะปรากฎตามโซเชียลมีเดีย เป็นข้อความแบบจงใจยิงให้ปรากฎบนหน้าฟีดของกลุ่มเป้าหมาย จะมีความกลมกลืนไปกับโพสต์แบบ organic

Dashboard
หน้าแสดงภาพรวมของรายงาน หรือสรุปข้อมูลในมุมมองต่างๆ

Display network
เว็บไซต์ แพลตฟอร์มวิดีโอ หรือแอปพลิเคชัน มากกว่า 2 ล้านแห่ง ที่โฆษณาของเราจะไปปรากฎได้ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งคำคีย์เวิร์ดของเราด้วย เช่น จัดบ้าน, ต้นไม้ปลูกในบ้าน, เมนูอาหารง่ายๆ หากเราทำโฆษณาโดยใช้คีย์เวิร์ดเหล่านี้ คนที่พิมพ์คีย์เวิร์ดเหล่านี้ลงในระบบอินเตอร์เน็ต ก็มีสิทธิ์ที่จะพบโฆษณาของเรา

DNS

มีชื่อเต็มคือ Domain Name Server มีหน้าที่แปลงชื่อเว็บ ให้เป็นหมายเลข IP Server ตามที่ผู้ให้บริการตั้งไว้

Dofollow link
ลิงค์ที่เปิดให้ระบบค้นหาสามารถเข้ามาเก็บข้อมูลและนับเป็นตัวชี้วัดคุณภาพ SEO ของเว็บฯ ที่มีลิงค์นั้นอยู่ได้ ตามปกติ ลิงค์ทุกลิงค์จะเป็น dofollow link อยู่แล้ว 

DOMAIN
ชื่อของเว็บไซต์ อย่างเช่น www.abc.com คือ ชื่อเว็บไซต์ เอ บี ซี ดอท คอม เป็นต้น

Duplicate Content
เนื้อหาซ้ำหรือลอกเลียนเนื้อหาบนเว็บไซต์อื่น หากเว็บไหนมี Duplicate Content จะส่งผลด้านลบ กับคะแนน SEO

Direct Traffic
การเข้าเว็บไซต์โดยการพิมพ์ชื่อเว็บไซต์โดยตรงบน browser เพื่อเข้าเว็บไซต์ เช่น weonweb-staging.lite1.weon.website เป็นต้น

 

รับทำเว็บไซต์บริษัททัวร์


E

Earned media
สื่อที่แบรนด์ได้มาแบบฟรีๆ เช่น การรีวิวจากลูกค้าโดยตรง ซึ่งสื่อประเภทนี้มีผลต่อแบรนด์สูง เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่มักเชื่อถือความคิดเห็นของผู้บริโภคด้วยกันหรือความคิดเห็นต่อการใช้งานจริงมากกว่า

ECommerce
รูปแบบการดำเนินธุรกิจ ซื้อขายผ่านทางออนไลน์

Engagement
การมีส่วนร่วมต่อสื่อของทางแบรนด์ เช่น Comment, Share, Like รวมถึงการคลิกที่รูปภาพในโซเชียลมีเดียเฉยๆ ก็นับเป็น engagement เหมือนกัน

Evergreen content
เนื้อหาที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ และให้คุณค่ากับผู้อ่านเป็นระยะเวลานานหรือตลอด ไม่เกี่ยวเรื่องระยะเวลา เช่น สูตรส้มตำปลาร้า วิธีทาสีกำแพงบ้านไม่ให้เลอะพื้น ฯลฯ


F

Facebook Business Manager
เครื่องมือของ Facebook (เฟสบุค) ที่ช่วยจัดการและบริหารธุรกิจของเราบนเพจเฟสบุค

Facebook Fan Page
เพจเฟสบุคที่เปิดเป็นสาธารณะ ที่ให้เจ้าของเพจหรือผู้จัดการเพจ (หรือที่เรามักเรียกกันว่า แอดมินเพจ) เผยแพร่ข้อมูลบริษัท ผลิตภัณฑ์ หรือข่าวสารที่ต้องการให้กับผู้ใช้งานทั่วไปได้ โดยผู้ใช้งานทั่วไปสามารถรับข่าวสารได้โดยไม่ต้องเป็นเพื่อน แต่ต้องกดไลค์หรือกดติดตามเพจ ส่วนใหญ่แบรนด์ หรือดารา หรือ บล็อกเกอร์ ต่างๆ มีไว้สำหรับประชาสัมพันธ์ พูดคุย โปรโมทกับกลุ่มเป้าหมาย

Facebook Group

กลุ่มเฟสบุคที่เป็นพื้นที่สาธารณะคล้ายกับชุมชนออนไลน์ สำหรับกลุ่มคนที่มีความชอบเหมือนกัน เช่น กลุ่มคนรักสุนัขพุดเดิ้ล กลุ่มนักวิ่งเชียงใหม่ ฯลฯ ผู้สร้างกลุ่มสามารถเลือกระดับการแสดงโพสต์ได้ว่า ว่าจะแสดงเฉพาะสมาชิกหรือแบบสาธารณะ

Facebook Profile
เฟสบุคส่วนตัวหรือส่วนบุคคล มีความเป็นส่วนตัวสูงสุด เจ้าของสามารถเลือกระดับการเข้าถึงโพสต์ส่วนตัวได้หลายระดับ ข้อจำกัดคือ มีเพื่อนในเฟสบุคได้แค่ 5,000 คน ไม่สามารถ pin post และไม่สามารถซื้อโฆษณาได้

Facebook Pixel
เครื่องมือจาก Facebook ที่ใช้บันทึกกิจกรรมหรือพฤติกรรมของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ เพื่อนำกลับมาทำการตลาดแบบ Remarketing ได้

Facebook Ads Account 
บัญชีเฟสบุคที่สร้างขึ้นมาเพื่อซื้อและบริหารโฆษณาบน Facebook

Front end
หน้าตาของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น ทั้งกราฟฟิกและลูกเล่นต่างๆ ขณะที่ Back end จะหมายถึง ซอฟต์แวร์หรือระบบจัดการข้อมูลของเว็บไซต์ที่หมายรวมถึงฮาร์ดแวร์หรือชิ้นอุปกรณ์ด้วย


G

Google Ads
หรือ Google AdWords คือ แพลตฟอร์มสำหรับโฆษณาบนช่องทางออนไลน์ที่พัฒนาโดย Google ที่นักโฆษณาจ่ายเงินเพื่อประชาสัมพันธ์สั้นๆ เสนอบริการ แสดงรายการสินค้า วิดีโอหรือแสดงปุ่มให้คลิกติดตั้งแอปพลิเคชันก็ได้

Google Analytics
บริการเก็บ ประเมินวิเคราะห์ และรายงานข้อมูลของเว็บไซต์โดย Google เครื่องมือนี้จะเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกด้านเท่าที่จะเก็บได้ ตั้งแต่หน้าเว็บเพจที่เข้าใช้ ไปจนถึง อายุ เพศ และพื้นที่ที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์พำนักอยู่ ณ เวลาที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ 

Google My Business
เครื่องมือฟรีจาก Google ที่ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลธุรกิจลงในฐานข้อมูลของ Google ได้ฟรี ซึ่งข้อมูลของเราจะแสดงบน Google Map หรือ Google Search เมื่อมีการค้นหา

Google Search Console
เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของเว็บไซต์ เช่น ใช้วัดผล CTR ของคำที่ค้นหา จำนวนหน้าที่เป็น Dead Link ส่งเว็บเพจใหม่ให้ Google รู้(เร็ว) ขึ้น เป็นต้น

Google Tag Manager
เครื่องมือฟรีจาก Google ที่ให้ผู้ดูแลเว็บไซต์จัดการหรือติด tag และ code ต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา โดยไม่จำเป็นต้องต้องปรับแก้โค้ดของเว็บไซต์


H

Hashtag
เครื่องหมายสี่เหลี่ยม (#) ที่ตามด้วยคำ วลี หรือประโยคที่เราต้องการ โดยต้องพิมพ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมกับคำหรือประโยคติดกัน โดย hashtag (แฮชแท็ก) เป็นเหมือนการบ่งบอกโพสต์ นิยามของโพสต์ จะเป็นบทความ รูปภาพ หรือวิดีโอก็ได้ และช่วยเรียกโพสต์ที่ใส่ hashtag เดียวกันได้

Home page
หน้าเว็บเพจหลักหรือหน้าเว็บเพจแรกของเว็บไซต์


I

Impression
จำนวนครั้งที่โฆษณ่แสดงผลให้ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือใช้งานสื่อเห็น หรือแม้แต่การเดินผ่านป้ายข้างถนนก็นับเป็น impression (อิมเพรสชั่น) ได้เหมือนกัน

Inbound Marketing
เทคนิคการตลาดแบบดึงดูดกลุ่มเป้าหมายเข้ามาในพื้นที่ของเรา เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย การทำตลาดลักษณะนี้เน้นการสร้างและมอบประโยชน์หรือคุณค่าให้กับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย เช่น บล็อกหรือบทความที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

Index
ขั้นตอนที่ Search Engine รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บเพจหรือเว็บไซต์ไว้ เพื่อให้ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตค้นหาข้อมูลเจอได้ผ่าน Search Engine

IP Address
ย่อมาจาก Internet Protocol Address คือ หมายเลขประจำอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปกติ IP Address มี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ระบุหมายเลขเครือข่าย และพิกัดของอุปกรณ์ ณ เวลานั้น

Influencer
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการกระทำหรือความคิดเห็นของผู้คนจำนวนมาก influencer (อินฟลูเอ็นเซอร์) จะเป็นใครก็ได้ ดารา นักการเมือง หรือแม้แต่แม่ค้าขายข้าวแกงแถวบ้าน ขอแค่เป็นมีคุณสมบัติข้างต้นเป็นพอ


K

Keyword planner
เครื่องมือหรือโปรแกรมแสดงข้อมูลการค้นหาในระบบค้นหา ซึ่งข้อมูลตรงนี้มีประโยชน์ต่อการทำการตลาดออนไลน์ ในอดีต Keyword planner (คีย์เวิร์ด แพลนเนอร์) เป็นเครื่องมือที่อยู่ภายใน Google Ads แต่ปัจจุบันมี Keyword planner ให้เลือกใช้บริการมากมาย เช่น Ahrefs, Moz, Ubersuggest  ฯลฯ

Keyword
คำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่คนใช้ค้นหาในระบบค้นหาในอินเตอร์เน็ต Keyword (คีย์เวิร์ด) ที่ดีสำหรับนักสร้างโฆษณาออนไลน์ควรเป็นคีย์เวิร์ดที่มีจำนวนครั้งในการค้นหาที่มากพอ


L

Landing page
หน้าเว็บเพจที่คนคลิกเข้ามาจากการค้นหาในระบบค้นหาหรือ Google 

Lead
ข้อมูลติดต่อหรือข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าที่สนใจในสินค้าหรือบริการของบริษัท  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ sales lead และ marketing lead

Lookalike audience
กลุ่มคนที่คล้ายคลึงกับคนอีกกลุ่มหนึ่ง ในทางการตลาดออนไลน์จะหมายถึง กลุ่มคนที่คล้ายคลึงกับกลุ่มเป้าหมา นักการตลาดจะมองหาคนกลุ่มนี้เพื่อขยายตลาดต่อไป


M

Medium

ประเภทของช่องทางที่ผู้ใช้งานคลิกเข้ามาสู่เว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกติดตามและบันทึกอยู่ใน Google Analytics เช่น Organic, Direct, Referral, Social เป็นต้น

Meta tag
ข้อความ (อาจจะเป็นคำหรือวลี) ที่ใช้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเว็บเพจ 

Meta description
ข้อความอธิบายลิงค์เว็บเพจ ที่ปรากฎบนระบบค้นหา หากต้องการให้ข้อความปรากฎจนครบ ไม่ขาดหายบนระบบค้นหา ควรใช้ตัวอักขระให้ไม่เกิน 156 ตัว


O

Organic traffic
การเข้าชมเว็บไซต์ที่เกิดจากการคลิกจากลิงค์เว็บเพจที่ปรากฎบนหน้าระบบค้นหา และไม่ใช่มาจากการซื้อโฆษณา

Owned  media
ส่วนประกอบของเว็บไซต์ที่เจ้าของเว็บไซต์สามารรถควบคุมได้ และมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง  เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดียของบริษัท ยิ่งบริษัทมีสื่อ owned media มากเท่าไหร่  ก็ยิ่งนับว่ามีโอกาสแสดงแบรนด์ให้คนรู้จักในโลกออนไลน์


P

Pageview
จำนวนการเปิดหน้าเว็บเพจ การนับจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการเปิดหน้าเพจขึ้นมา

Permalink
หรือ permanent link คือ ลิงค์ URL ใดๆ ที่สร้างขึ้นด้วยความตั้งใจว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงมันในอนาคต

Paid media
สื่อที่แบรนด์จ่ายเงินเพื่อสร้างหรือซื้อพื้นที่สื่อหรือทั้งสองอย่าง เช่น โฆษณาผ่าน Facebook การจ้าง influencer บทความโฆษณาสินค้าหรือบริการ เป็นต้น


Q

Quality score
คะแนนโฆษณาบน Google Ads มีความสำคัญต่อตำแหน่งของการแสดงโฆษณา คะแนนยิ่งสูงยิ่งดี


R

Remarketing / Retargeting
การติดต่อสื่อสารกับผู้คนที่เคยเข้ามาหรือใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา ซึ่งจะช่วยให้เราวางโฆษณาของเราให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์เห็นอย่างมีชั้นเชิง มีเหตุผลว่าทำไมควรวางโฆษณาไว้ตรงนี้ 

Reach
จำนวนครั้งที่โฆษณาหรือเนื้อหาที่เราสร้างไว้เข้าถึงหน้าฟีดของผู้คน มีหน่วยเป็น user หรือ คน

Redirect
การเปลี่ยนเส้นทางของหน้าเว็บ จากหน้าเดิมไปยังหน้าใหม่โดยอัตโนมัติ 

Referral traffic
การเข้ามายังเว็บไซต์ของเราที่มาจากเว็บไซต์หรือหน้าเว็บเพจอื่น ที่ไม่ใช่บนหน้าระบบค้นหา

Responsive design
การออกแบบเว็บไซต์ ให้แสดงผลเข้ากับทุกอุปกรณ์หรือทุกขนาดหน้าจอ


S

SEM
ย่อมาจาก Search engine marketing คือ การทำการตลาดบนอินเตอร์เน็ตด้วยการจ่ายเงินเพื่อโปรโมทเว็บไซต์ของตัวเองให้คนมองเห็นมากขึ้นผ่านระบบค้นหา SEM มีหลักการคล้ายกับ SEO ตรงที่ใช้วิธีการหาคีย์เวิร์ดหรือสร้างเนื้อหาที่เข้ากับการค้นหาของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต

SEO
ย่อมาจาก Search engine optimization คือ การทำให้เว็บไซต์ติดอันดับหน้าแรกในการค้นหา โดยการปรับโครงสร้างเว็บและพัฒนาเนื้อหา แต่ไม่มีการใช้เงินซื้อโฆษณา

Session

จำนวนการเข้าเว็บไซต์ โดยมีเวลาเป็นตัวกำหนด หากเกินเวลาที่จำกัด จะมีการนับ Session ใหม่ทันที เช่น Google Analytics อายุของ session คือ 30 นาที ถ้าหากคนอยู่ในเว็บนานกว่า 35 นาที นับเป็น 2 session เป็นต้น

Snippet
ชุดข้อความภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงในหน้าผลลัพธ์ของระบบค้นหา

Search engine
ซอฟต์แวร์หรือระบบค้นหา/สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต โดยอาศัย keyword ในการค้นหา search engine มีอยู่หลายค่าย เช่น Bing, Yahoo, Baidu และที่เรานิยมใช้ที่สุดคือ Google

Submission
การลงทะเบียนยืนยันตัวตนเว็บไซต์กับ Search engine เพื่อให้ Search engine เก็บข้อมูลของเว็บฯ ไว้

Search result page
หน้าระบบค้นหาที่แสดงผลลัพธ์ลิงค์เว็บเพจต่างๆ จาก keyword ที่เราค้นหา

SSL
โพรโตคอลที่สร้างขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเตอร์เน็ต ข้อมูลที่รับส่งผ่านเว็บที่ใช้ SSL จะมีการเข้ารหัส ป้องกันไว้ ไม่ให้สามารถนำข้อมูลไปใช้อีก หากมีการโดนดักลักข้อมูลระหว่างทาง

Sitemap
แผนผังอธิบายโครงสร้างของเว็บไซต์

Search query
คำ หรือ วลี ที่ผู้ใช้งานพิมพ์ค้นหาในระบบค้นหาบนอินเตอร์เน็ต มีความหมายเดียวกับ Search term

Search volume 
จำนวนที่มีคนค้นหา keyword บนอินเตอร์เน็ต


T

Tag
คำหรือคีย์เวิร์ดที่ผู้จัดทำเว็บไซต์ติดไว้ในส่วนประกอบของหน้าเว็บเพจ เช่น ข้อมูล รูปภาพ เพื่ออธิบายประเภทของเนื้อหาหน้าเว็บเพจและให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถค้นหาหน้าเว็บเพจที่มี Tag ต่างๆ ได้

Thank You page
หน้าเว็บที่แสดงเมื่อมีคนซื้อสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว ในแง่ของผู้จัดทำเว็บไซต์ ถือว่าหน้านี้ช่วยให้แบรนด์รู้ จำนวนคนที่ซื้อสินค้าผ่านเว็บจำนวนเท่าใดได้ด้วย

Tracking
ระบบติดตามพฤติกรรมหรือกิจกรรมของผู้ใช้งานเว็บไซต์บนพื้นที่ออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย

Traffic
จำนวนคนเข้าเว็บไซต์ต่อวัน สัปดาห์ หรือเดือน


U

UI 
ย่อมาจาก User Interface คือ พื้นที่ที่การตอบโต้สื่อสารระหว่างผู้ใช้งานและเครื่องมือเกิดขึ้น ภาษาไทยใช้คำว่า ส่วนต่อประสาน ส่วนต่อประสานนี้จะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนนำข้อมูลเข้าหรือส่วนสั่งงาน (Input) และส่วนแสดงผลลัพธ์หรือส่วนรอคำสั่งจากผู้ใช้ (Output)

UX 
ย่อมาจาก User Experience คือ ความรู้สึกหรือทัศนคติของผู้ใช้งานที่มีต่อผลิตภัณฑ์ สินค้า เว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่น เช่น ความยากง่ายของการใช้งาน ฟังก์ชั่นครบครันหรือไม่ ความคุ้มค่าของการใช้งานสิ่งนั้นๆ ในบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีส่วนใหญ่มักคิดถึงเรื่องของ UX ควบคู่ไปกับ UI ในการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ

URL
ลิ้งค์ (Link) ที่ระบุที่อยู่ (Address) ที่อยู่ของข้อมูล ของไฟล์ หรือของเว็บไซต์ 

 

อ้างอิง :

       geekpoweredstudios.com

อยากทำเว็บไซต์ธุรกิจที่ช่วยสร้างยอดขายได้จริง ปรึกษา WOW ฟรีที่นี่

รับบทความใหม่ ไปอ่านก่อนใครไหม?

ทำธุรกิจออนไลน์ด้วยความรู้อัปเดต เข้าใจง่าย ได้ยอดขายดีจริงๆ กันดีกว่า!

บทความน่าอ่านในหมวดเดียวกัน

SEO-Tour-Tourism
Marketing

SEO เครื่องมือการตลาดที่มีคุณค่าสำหรับบริษัททัวร์และธุรกิจท่องเที่ยว

SEO เครื่องมือการตลาดที่มีคุณค่าสำหรับบริษัททัวร์และธุรกิจท่องเที่ยว   ในแวดวงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจทัวร์ การปรับใช้ SEO (Search Engine Optimization) ถือเป็นกลยุทธ์หลักที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณฝ่าด่านการแข่งขันและก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ อย่างง่ายดาย  SEO คือ กระบวนการที่จะช่วยยกระดับเว็บไซต์ สินค้า โปรแกรมทัวร์ และคอนเทนต์ออนไลน์ของคุณให้ปรากฏอยู่ในอันดับต้นๆ ของหน้าผลการค้นหา การทำ SEO นั้นเกี่ยวข้องกับการเลือกคำหลักที่เหมาะสม การสร้างลิงก์ที่มีคุณค่า และอีกหลากหลายวิธีการ เพื่อเพิ่มความเห็นได้ของเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของคุณ ความสำคัญของสิ่งเหล่านี้ยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อลูกค้าเป้าหมายค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมทัวร์ที่คุณนำเสนอ

อัปเดทเว็บไซต์-รับทำเว็บไซต์บริษัททัวร์
Marketing

การอัปเดตเว็บไซต์ คุณพร้อมรับมือกับการแข่งขันในยุคดิจิทัลแล้วหรือยัง?

การอัปเดตเว็บไซต์ คุณพร้อมรับมือกับการแข่งขันในยุคดิจิทัลแล้วหรือยัง?    การอัปเดทเว็บไซต์ คือการลงทุนที่สำคัญในยุคดิจิทัล เช่นเดียวกับการที่เราอัปเดทมือถือเพื่อความเร็วและฟีเจอร์ใหม่ๆ เว็บไซต์ที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอสามารถทำให้ธุรกิจของคุณดูไม่น่าเชื่อถือ สูญเสียความได้เปรียบทางการแข่งขัน และที่สำคัญที่สุดคือข้อมูลสำคัญอาจถูกคุกคามด้านความปลอดภัย เว็บไซต์ที่ทันสมัยและปลอดภัยช่วยให้ลูกค้ามั่นใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ เช่นเดียวกับการดูแลมือถือของเราที่ต้องการความใส่ใจ การอัปเดทเว็บไซต์ก็เป็นกระบวนการที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานได้อย่างลงตัวและปลอดภัย การดูแลเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องนั้นไม่เพียงแต่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา แต่ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของคุณอีกด้วย    การอัปเดทเว็บไซต์ จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เพราะเว็บไซต์คือหน้าต่างที่เปิดโลกของธุรกิจสู่สายตาผู้คนนอกโลกออนไลน์ การรักษาให้มันทันสมัย ไม่เพียงแต่จะทำให้เราไม่ตกเทรนด์ แต่ยังช่วยรักษาความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับข้อมูลของลูกค้าที่สำคัญยิ่ง การดูแลเว็บไซต์ไม่ต่างอะไรจากการดูแลมือถือของเรา ที่ต้องการความใส่ใจและการอัปเดตอยู่เสมอ เพื่อให้การทำงานนั้นไหลลื่นและเป็นไปอย่างมั่นคง.