คำศัพท์ Digital Marketing ที่นักการตลาดต้องรู้

คำศัพท์ Digital Marketing ที่นักการตลาดต้องรู้

ในกระแสของยุคการตลาด ดิจิตอล ที่เครื่องมือสำหรับนักการตลาดเกิดขึ้นใหม่อยู่ทุกวัน ฐานะของการนักการตลาดดิจิตอล ต้องถือได้ว่าการติดตามข่าวสาร เครื่องมือ คำศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด ดิจิตอล นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าคุณไม่ให้ความสนใจ ติดตามหรือศึกษามัน ผลที่ตามมาคือ มันจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนหลงเข้าสู่ดินแดนสนธยาที่ฟัง ทีมีแต่ภาษาที่คุณไม่คุ้นเคยและเข้าใจ

WE ON WEB ในฐานะผู้พัฒนาเครื่องมือทางการตลาด ดิจิตอลให้กับลูกค้า เราเห็นถึงปัญหาและสิ่งที่เกิดขึ้น จึงได้ทำการรวบรวม 100 คำศัพท์ เพื่อการตลาด ดิจิตอลไว้ที่นี่ เพื่อที่จะช่วยสร้างความสะดวกให้กับทาง WE ON WEB หรือกลุ่มผู้ที่สนใจ ศัพท์การตลาดดิจิตอล

ด้านล่างถัดจากนี้ไม่กี่บรรทัดจากนี้ คือ คุณจะได้รู้ ความหมายของศัพท์ที่ พบบ่อย ใช้บ่อย ที่มักจะพบเห็น หรือได้ใช้จริงในทางการตลาดตลาดดิจิตอล  ไม่ว่าจะเป็นการวัดผลโฆษณา การรายงาน และอื่นๆ ที่ โดยเรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ A – Z

เลือกดูความหมายตามตัวอักษร

A  B   C  D   E     G   H     J   K    L  M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


301 ReDirect
คือ การเปลี่ยนเส้นทาง จากหน้าเว็บหนึ่งไปยังหน้าเว็บหนึ่ง การเปลี่ยนเส้นทางแบบ 301 นี้ จะเป็นการเปลี่ยนเส้นทางอย่างถาวร

302 Redirect
คือ การเปลี่ยนเส้นทาง จากหน้าเว็บหนึ่งไปยังหน้าเว็บหนึ่ง การเปลี่ยนเส้นทาง แต่เป็นการเปลี่ยนแบบชั่วคราว ซึ่งต่างจากแบบ 301 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแบบถาวร

Error 404
คือ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพื่อแจ้งลูกค้าว่า สามารถติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้ แต่เซิร์ฟเวอร์ไม่พบหน้าเพจ หรือสิ่งที่ร้องขอได้


Alt Text / Alt Attribute
คือ ข้อความบรรยายรายละเอียดของรูปภาพ ใช้ในกรณีที่ Web Browser ไม่สามารถโหลดภาพได้จะมีการแสดง ข้อความอธิบายเกี่ยวกับภาพขึ้นมาแทน แต่เหตุผลหลักของการมี Alt attribute เพื่อช่วยผู้ใช้เว็บที่มีปัญหาทางสายตา ได้รู้ว่าเกี่ยวกับรายละเอียดของภาพ

A/B Testing
คือ การทดสอบแบบแยกเป็น 2 กลุ่มหรืออาจจะมากกว่า เพื่อทดสอบว่ากลุ่มใด แบบใด มีประสิทธิภาพมากกว่ากัน เช่นการทดสอบ เวอร์ชั่นของโฆษณา 3 เวอร์ชั่น กับกลุ่มคนแบบเดียวกัน เป็นต้น

Abandonment Rate
คือ อัตราของคนที่เข้าเว็บแล้วไม่ซือสินค้า รวมถึงคนที่หยิบสินค้าลงตะกร้ารถเข็นแล้ว แต่ยังไม่ชำระค่าสินค้าให้เสร็จสิน อีกด้วย

Algorithm
คือ ขั้นตอนและ วิธีการทำงานของโปรแกรม จะมีกระบวนคิดอย่างเป็นขั้นตอน ในการตลาดดิจิทัล ที่เรามักจะอ้างอิงหรือได้ยินบ่อยที่สุดก็คือ อัลกอริทึ่มของ Google ในการจัดอันดับเว็บไซต์เมื่อเราค้นหาข้อมูล หรือ อัลกอริทึ่มของ Facebook ที่จะมีการจัดกระบวนการคัดเนื้อหาขึ้นมาแสดงให้เราเห็นหน้า feed

Analytics

คือ  เครื่องมือที่นักการตลาด ใช้เพื่อวิเคราะห์ วัดผล เกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายมีการใช้งานและตอบโต้อย่างไร บนเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย

Anchor Text
คือ ตัวอักษร ตัวหนังสือ วลี ประโยค ที่เป็นลิ้งค์สามารถได้ เพื่อไปหน้าที่เราต้องการ ในทาง SEO การใช้ Anchor ที่ดี ควรนำเอา keywords มาตั้งชื่อ Anchor text

Automate Marketing
คือ การตลาด ที่มีการใช้ซอฟต์แวร์ หรือเครื่่องมือทางการตลาดอื่นๆ เพื่อสร้างกิจกรรมทางการตลาดแบบอัตโนมัติ เช่นการส่ง E- Mail เมื่อมีสินค้ามาใหม่ ตรงกับความสนใจที่ลูกค้าเคยแจ้งไว้ โดยอัตโนมัติ

API
คือ Code ที่สร้างขึ้นมาเชื่อมต่อทำให้โปรแกรมสามารถสื่อสารหากันได้ เพื่อเลือกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโปรแกรม เช่น Google Map ที่ฝังในเว็บ

Awareness
คือ การสร้างการรับรู้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย สามารถจดจำเกี่ยวกับ สินค้า แบรนด์ แคมเปญ หรือสิ่งที่เรานำเสนอได้

Affiliate Marketing
คือ การตลาดแบบอาศัยพันธมิตรช่วยโปรโมท ผ่านพื้นที่ของผู้ที่สมัครเป็นพันธมิตร เช่น เว็บไซต์ แล้วได้ค่าคอมมิชชั่่นในการขายสินค้าเป็นค่าตอบแทน


Backlink
คือ link ขาเข้า จากเว็บอื่น ที่ยิงกลับเข้ามาสู่เว็บไซต์ โดย Google ใช้เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง ในการพิจารณาการจัดอันดับการแสดงผลบนSEO

Back-end
คือ พื้นที่สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ มีไว้เพื่อจัดการโครงสร้าง รวมถึงเนื้อหาของเว็บไซต์ ส่วนใหญ่มักจะเรียกกันว่า หลังบ้าน

BOT
คือ โปรแกรมเก็บรวบรวบข้อมูล ใช้กันอย่างแพร่หลาย เว็บไซต์ ใน Search Engine เพื่อประมวลว่าผลลัพธ์การแสดง เว็บไซต์ควรอยู่อันดับใด ตัวอย่างเช่น Back link ที่เข้ามาเว็บของเรา เป็นเว็บที่มีคุณภาพสูง ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในหลายๆปัจจัย ในการจัดอันดับเว็บไซต์

Bounce Rate
คือ อัตราส่วนของคนที่เข้าเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว แล้วออกไป โดยที่ไม่มีการคลิกดูหน้าอื่นต่อ คิดเป็นร้อยละ ของคนเข้าเว็บ

Breadcrumb
คือ ส่วนประกอบของเว็บไซต์หรือ ซอฟต์แวร์ ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานรู้ตำแหน่ง ว่าปัจจุบันผู้ใช้งานอยู่ส่วนไหนของเว็บไซต์ หรือ ซอฟต์แวร์

Browse
คือ โปรแกรมที่เราใช้เพื่อเข้าเว็บไซต์ ฺเช่น Internet Explorer ที่ได้รับความนิยมในอดีตและเปลี่ยนเป็น Microsoft Edge ในปัจจุบัน หรือ Google Chrome ที่ Google เป็นเจ้าของ เป็นต้น

Black Hat
คือ คำไว้เรียกกลุ่มคนที่ละเมิดกฎและหลักเกณฑ์ ในการทำ SEO หรือที่เรียกกันว่า SEO สายมืด หรือสายดาร์ค


Cache/Caching 
คือ ส่วนของข้อมูลที่ถูกเก็บซ้ำไว้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการใช้งานครั้งต่อไปโดยไม่ต้องเรียกข้อมูลจากต้นแหล่งอีกครั้ง นิยมใช้เมื่อเรียกข้อมูลจากต้นแหล่งได้ยาก เมื่อแคชถูกสร้างขึ้น การเรียกใช้ข้อมูลในครั้งต่อไปจะถูกอ่านข้อมูลจากแคช แทนที่จะอ่านข้อมูลจากต้นฉบับหรือต้นแหล่งเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

Content Management System (CMS)
คือ ระบบที่ช่วยในการสร้างเนื้อหา และจัดการการแสดงเนื้อหาบนเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป

Conversion
คือ ความสำเร็จของเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่นจำนวนคนที่ลงทะเบียน การรับสมัครรับจดหมาย การดาวโหลดไฟล์บนเว็บไซต์ หรือการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์

Conversion Rate
คือ อัตราส่วนของความเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวนครั้งสำเร็จ เทียบกับ จำนวนเข้าเว็บไซต์ 100 ครั้ง

CPA (Cost Per Action)
คือ ราคาโฆษณาที่่จ่าย เมื่อเกิดการกระทำ 1 ครั้งในโฆษณา เช่นการกรอก รายละเอียดการติดต่อ หรือการคลิกลงทะเบียนสมัคร เป็นต้น

CPC (Cost Per Click)
คือ ราคาที่ต้องจ่ายต่อการคลิกโฆษณา 1 ครั้ง

CPM (Cost Per Mille)
คือ ราคาที่เราจ่ายค่าโฆษณา เมื่อโฆษณาแสดงผลครบ 1,000 ครั้ง

Cookie
คือ ข้อมูลเล็กๆ ที่ถูกส่งจากเว็บไซต์เก็บไว้บนอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน มีหน้าที่จดจำข้อมูลของผู้ใช้งานที่มีบนเว็บไซต์ เช่นการจดจำสินค้าในตะกร้าที่ผู้ใช้งานเคยเลือกไว้ เมื่อผู้ใช้งานกลับเข้ามา สินค้าในตะกร้าก็ยังอยู่

CTA (Call TO Action)
คือ ปุ่มบนเว็บไซต์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าเว็บไซต์มีการกระทำ หรือ ปฏิกิริยาตอบสนองกับสิ่งนั้นเช่น ปุ่ม จองด่วน ซื้อเลย เป็นต้น

CTR (Click Through Rate)
คือ ตัวชี้วัด แสดงความถี่ที่คนคลิกเทียบกับจำนวนการแสดงผล ของโฆษณา หาค่าได้จาก จำนวนการคลิก หารด้วยจำนวนการแสดงผล (click/impression) อัตราส่วนนี้จะมีประโยชน์เมื่อพิจารณาว่าการส่งข้อความตรงกับสิ่งที่ผู้บริโภคกำลังค้นหาหรือไม่และสอดคล้องกับพวกเขาหรือไม่ อัตราการคลิกผ่านที่สูงขึ้นหมายถึงการมีส่วนร่วมมากขึ้นซึ่งโดยทั่วไปจะนำไปสู่การแปลงที่มีคุณภาพมากขึ้น

Clickbait
คือ การสร้างความน่าสนใจ ให้กับเนื้อหา โดยอาศัยการภาพประกอบ การพาดหัว ในแบบที่ดูน่าเหลือเชื่อ เกินจริง เพื่อให้เกิดอัตราการคลิกที่สูงของเนื้อหานั้นๆ

Clawers
คือ โปรแกรม ที่ Google ใช้สแกนเนื้อหาและเว็บไซต์อัตโนมัติ เพื่อกำหนดเนื้อหาและเป้าหมาย นำไปประเมินคุณภาพของเว็บไซต์และจัดลงในดัชนีเว็บไซต์


Dark Post
คือ โพสต์ที่ไม่ได้เผยแพร่ จะไม่ปรากฏในไทม์ไลน์ แต่เป็นโพสต์ที่คนที่มีลิ้งค์โดยตรงสามารถเข้าถึงได้ หรือเป็นการเห็นผ่านโฆษณา

Dashboard
คือ หน้าแสดงภาพรวมของรายงาน สรุปข้อมูลในมุมมองต่างๆ เพื่อให้ดูได้ง่าย และใช้เวลาในการตีความสั้นๆ

Display Network
คือ เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น ที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรกับ Google ที่ใช้แสดงโฆษณาแบบ รูปภาพ วีดีโอและอื่นๆได้

DNSมีชื่อเต็มคือ Domain Name Server มีหน้าที่แปลงชื่อเว็บ ให้เป็น หมายเลขของ IP Server ตามที่ผู้ให้บริการตั้งไว้ ซึ่ง Server นี้้มีความสำคัญ

Do Follow Link
คือ Link ที่ส่งกับคะแนน SEO เวลาที่เรา link ไปยังเว็บอื่นๆ เว็บปลายทางจะได้คะแนน SEO เพิ่มขึ้นด้วย

DOMAIN
คือ ชื่อของเว็บไซต์ อย่างเช่น www.abc.com คือ ชื่อเว็บไซต์ เอ บี ซี ดอท คอม เป็นต้น

Duplicate Content
คือ Content ทีมีเนื้อหาเหมือน หรือคล้ายคลึงกับเนื้อหาบนเว็บไซต์อื่น หากเว็บไหนมี Duplicate Content จะส่งผลด้านลบ กับคะแนน SEO

Direct Traffic
คือ วิธีการเข้าเว็บไซต์ ที่ผู้ใช้ต้องพิมพ์ชื่อ เว็บไซต์ โดยตรง เพื่อเข้าเว็บไซต์ เช่น www.abc.co เป็นต้น

Display Network
คือ รูปแบบโฆษณาแบบหนึ่งของ Google ที่แสดงบนเว็บและแอพพลิเคชั่น ที่เป็นเครือข่ายร่วมกับ Google สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายและ ตำแหน่งที่ต้องการได้


Earned Media
คือ สื่อที่แบรนด์ได้มาแบบฟรีๆ เช่นการรีวิวจากลูกค้าโดยตรง ซึ่งสื่อประเภทนี้มีผลกระทบต่อแบรนด์สูง เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ มักจะมีความเชื่อผู้บริโภคด้วยกันมากกว่า แบรนด์

ECommerce
คือ รูปแบบการดำเนินธุรกิจ ซื้อขาย ผ่านทางออนไลน์ ที่พบบ่อยที่สุดคือ ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์

Engagement
คือ การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้า ใน Content หรือกิจกรรมที่เรากำหนดไว้ เช่นการ Comment Share การกด like ให้กำลังใจ รวมถึงการคลิกที่รูปภาพ ใน Facebook เป็นต้น

Evergreen Content
คือ เนื้อหาที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ และให้คุณค่ากับผู้อ่าน ถึงแม้จะเวลาจะเผยแพร่เป็นเวลานานแล้ว แต่เนื้อหาก็ยังคงมีประโยชน์ กับผู้อ่านอยู่เสมอ


Facebook Business Account
คือ แพลตฟอร์ม ที่ช่วยในการบริหาร Facebook Page, บัญชีโฆษณา รวมถึงวิธีการชำระเงินโฆษณา หลายๆแบรนด์ หรือหลายโปรดัคส์ ในที่เดียว

Facebook Fan Page
คือ ผลิตภัณฑ์ของ Facebook โดยที่ผู้ใช้งานสามารถรับข่าวสารได้ โดยไม่ต้องเป็นเพื่อน แต่ต้องกดไลค์ หรือ กดติดตาม เพื่อรับข่าวสาร ส่วนใหญ่แบรนด์ หรือดารา หรือ บล็อกเกอร์ ต่างๆ มีไว้สำหรับประชาสัมพันธ์ พูดคุย โปรโมทกับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ Facebook ด้วย Facebook Page

Facebook Group

คือ Facebook แบบกลุ่ม สำหรับกลุ่มคนที่มีความชอบเหมือนกัน สามารถเลือกระดับการแสดงผลได้ว่า ว่าจะแสดงเฉพาะสมาชิก หรือ แบบสาธารณะ

Facebook Personal
แปลตรงตัว คือ Facebook ส่วนบุคคล มีความเป็นส่วนตัวสูงสุด เจ้าของสามารถจำกัดการเข้าถึงโพสต์ส่วนตัวได้หลายระดับ ข้อจำกัดคือ จำกัดเพื่อน 5 พันคน ไม่สามารถซื้อโฆษณาได้

Facebook Pixel
คือ เครื่องมือจาก Facebook สามารถดูสถิติ เก็บสถิติ ดูพฤติกรรม คนเข้าเว็บ เพื่อนำกลับมาทำการตลาดแบบ Remarketing ได้

Facebook Ads Account 
คือ บัญชีที่สร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ ในการซื้อ บริหาร โฆษณา บน Facebook

FrontEnd
คือหน้าตาของเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่น ทั้งกราฟฟิกและลูกเล่นของเว็บไซต์หรือ แอพพลิเคชั่น เป็นส่วนที่ช่วยสร้างแรงดึงดูด และสร้างความประทับใจให้ผู้ใช้งานจริง


Google Ads
คือ แพลตฟอร์มสำหรับโฆษณาบนช่องทางออนไลน์ ที่พัฒนาโดย Google สามารถเลือกโฆษณาได้หลายแบบ โฆษณาแบบค้นหา โฆษณาบน YouTube หรือ โฆษณาแบนเนอร์

Google Analytics
คือ เครื่องมือเก็บข้อมูล เกี่ยวกับพฤติกรรมคนเข้าเว็บไซต์ ระยะเวลาที่ใช้ อายุ เพศ รวมเนื้อหาที่ได้รับความนิยม เหมาะสำหรับนักการตลาดที่นำข้อมูลมาวิเคราะห์ พัฒนาแคมเปญทางการตลาดต่อไป

Google My Business
คือ เครื่องมือฟรีจาก Google เราสามารถเพิ่มข้อมูลธุรกิจของเราลงในฐานข้อมูลของ Google ได้ฟรี ซึ่งข้อมูลของเราจะแสดงบน Google Map, Google Search เมื่อมีการค้นหา

Google Search Console
คือ เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ หรือ เว็บมาสเตอร์ มีไว้เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของเว็บไซต์ เช่น ใช้วัดผล CTR ของคำที่ค้นหา จำนวนหน้าที่เป็น Dead Link เป็นต้น

Google Tag Manager
คือ  เครื่องมือฟรีจาก Google เป็นตัวกลางที่ช่วยจัดการติด tag และ code ต่างๆ โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเข้าหลังบ้านของเว็บไซต์ สามารถติดได้ผ่าน GTM ได้เลย


Hashtag
คือ การใส่เครื่องหมาย # หน้าวลีหรือประโยคที่เราต้องการ เพื่อที่คนสามารถค้นหา วลีหรือประโยคนี้ได้ บน social media

Home Page
คือ หน้าหลัก ของเว็บไซต์


Impression
คือ จำนวนครั้งที่โฆษณาแสดงผล

Inbound Marketing
คือ การตลาดแบบใช้พลังดูดกลุ่มเป้าหมายเข้ามา โดยอาศัยพื้นที่ภายใน เหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูด ซึ่งการทำตลาดในลักษณะนี้นั้น เน้นการสร้างและมอบคุณค่าให้กับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการสร้างเนื้อหาที่มีประโยชน์ เช่น บล็อคที่มีประโยชน์กับลูกค้าโดยตรง

Index
คือ การที่ Search Engine ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บ เว็บไซต์ไว้ เพื่อให้คนสามารถค้นหาข้อมูลได้ผ่าน Search Engine

IP Address
คือ หมายเลขประจำอุปกรณ์ในเครือข่าย ปกติ IP Address มี 2 ส่วน ส่วนที่บอกหมายเลขเครือข่าย และ หมายเลขอุปกรณ์ IP Address ช่วยให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายรู้จักกัน สามารถรับส่งไฟล์ไปมาระหว่างกันได้

Influencer
คือ คนที่มีอิทธิพล หรือมีความเชี่ยวชาญ จนได้รับการยอมรับในวงการใดวงการหนึ่ง เช่น ดารานักแสดง youtuber ที่ได้รับความนิยม เป็นต้น


Keyword Planner
คือ เครื่องมือ ของ Google ให้ใช้ฟรี มีประโยชน์คือ ช่วยค้นหา keyword และนำมาปรับใช้สำหรับการทำโฆษณาผ่าน Search Ads และการทำ SEO

Keyword
คือ “ประโยค หรือวลีหลัก” ที่คนใช้ค้นหา Keywords ที่ดี ต้องมีปริมาณค้นหาที่มากพอ สร้างมูลค่า และมีคุณค่าให้กับธุรกิจ


Landing Page
คือ หน้าเว็บที่คนใช้เว็บเข้ามาในเว็บเป็นหน้าแรก” หลายคนมีความสับสนเกี่ยวกับหน้า Landing Page และหน้า Home Page ว่าเป็นสิ่งเดียวกัน การเข้าใจอย่างนั้นก็ไม่ใช่เรื่องผิด แต่ก็ไม่ถูกทั้งหมด เพราะ เมื่อไรที่คนเข้ามาด้วยการเข้าหน้า Home โดยตรง นั่นคือ หน้า Home Page เป็นหน้า Landing Page ด้วย แต่ถ้าคนใช้เข้าเว็บโดยเข้ามาในหน้ารายละเอียดสินค้า โดยตรง ก็ถือว่า หน้ารายละเอียดสินค้า เป็นหน้า Landing Page

Lead
คือ กลุ่มเป้าหมาย ที่แสดงความสนใจในสินค้าหรือบริการ ที่ทำการติดต่อเข้ามาผ่านการกรอกฟอร์มแบบสอบถาม หรือกดติดตาม เป็นต้น

Lookalike Audiences
คือ กลุ่มคนที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยอาศัยจากกลุ่มที่แบรนด์มีฐานข้อมูลอยู่แล้ว เอามาแตกยอดขยายเพิ่มเติมขึ้นมา


Meta Tag
คือ ข้อความระบุชื่อหน้าเว็บ หรือหน้าเว็บเพจ บางครั้งเรียก Meta Title

Meta Description
คือ ข้อความอธิบายเนื้อหาหน้าเว็บเพจโดยสรุป Meta Description แสดงบน SERP เพื่อให้ผู้ค้นหาทราบว่า หน้าเว็บเพจนั้นมีเนื้อหาอย่างไร ความยาวประมาณ 160 ตัวอักษร


Organic Traffic
คือ การเข้าเว็บไซต์ที่เกิดจาก การคลิกที่ผลลัพธ์เกิดจากขึ้นจากการค้นหา ที่ไม่ใช่การซื้อโฆษณา

OWN MEDIA
คือ สื่อที่เป็นของแบรนด์จริงๆ และแบรนด์สามารถบริหารจัดการได้อย่างเต็มที่ เช่น เว็บไซต์


Page view
คือ จำนวนการเปิดหน้าเว็บเพจ การนับจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการเปิดหน้าเพจขึ้นมา

Permalink
คือ การแสดงผลของ URL ทั้งหมด ซึ่งสามารถเลือกแสดง URL ได้หลายแบบ เช่น ตามวันเดือนปีที่เผยแพร่ การแสดงผลเป็นตัวเลข หรือ แสดงผลตามชื่อหน้า เนื้อหา ตามที่เราตั้งค่าไว้

Paid Media
คือ สื่อที่แบรนด์ ต้องมีค่าใช้จ่ายในการสร้างขึ้นมา เข่น โฆษณาผ่าน Facebook หรือ การซื้อโฆษณาผ่านเครือข่ายของ Google


Quality Score
คือ คะแนนของโฆษณา บน Google Ads มีความสำคัญต่อตำแหน่งของการแสดงโฆษณา คะแนนยิ่งสูงยิ่งดี


Remarketing / Retargeting
คือ การตลาดแบบติดตามกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ Cookie เพื่อติดตามกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อนำเสนอสินค้าที่กลุ่มเป้าหมายชอบ หรือสนใจได้อย่างถูก

Reach
คือ จำนวนคนที่โฆษณา หรือ Content ที่เราสร้างไว้เข้าถึง มีหน่วยเป็น user หรือ คน

Redirect
คือ การเปลี่ยนเส้นทางของหน้าเว็บ จากหน้าเดิมให้ส่งไปยังหน้าใหม่ อัตโนมัติ การทำ Redirect มี 2 แบบ คือ 301 และ 302

Referral Traffic
คือ การเข้าเว็บไซต์ ที่เกิดมาจากการแนะนำมาจากเว็บไซต์อื่น

Responsive Design
คือ การออกแบบเว็บไซต์ ให้มีการแสดงผลที่เหมาะสมกับทุกอุปกรณ์ ทุกขนาดหน้าจอ


SEM
คือ การทำการตลาดบน Search Engine หรือการซื้อโฆษณาบน Search Engine เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย เจอเราบนหน้าแรก Google เมื่อมีการค้นหา

SEO
คือ การทำให้เว็บไซต์ติดอันดับหน้าแรกในการค้นหา โดยการปรับโครงสร้างเว็บและพัฒนาเนื้อหา ซึ่งวิธีนี้ไม่ใช่การซื้อโฆษณา

บทความ เคล็ดลับ SEO มือใหม่ – ปรับเว็บไซต์ให้ติด SEO

Session
คือ จำนวนการเข้าเว็บไซต์ โดยมีเวลาเป็นตัวแปร ถ้าหากเกินเวลาที่จำกัด จะมีการนับ Session ใหม่ทันที เช่น Google Analytics อายุของ session คือ 30 นาที ถ้าหากคนอยู่ในเว็บนานกว่า 35 นาที นับเป็น 2 session เป็นต้

Snippet
คือ ชุดข้อความที่แสดงในหน้าผลลัพธ์ของ search engine ซึ่งการแสดงผล ของ snippet จะมีอยู่ 4 ส่วน title, meta description, sitelink

Search engine
คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม ที่ช่วยในการค้นหา หรือ สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต โดยอาศัย keyword ในการค้นหา แล้วจะไปหาข้อมูลที่ตรงกับ keyword ที่เราค้นหามากที่สุดในการแสดง search engine มีอยู่หลายค่าย เช่น Bing, Yahoo, Baidu และที่เรานิยมใช้ที่สุดคือ google”

Submission
คือ การลงทะเบียนยืนยันตัวตนเว็บไซต์ กับ Search Engine เพื่อให้ Search Engage รวบรวมเว็บของเราเก็บไว้ใน index

Search Result Page
คือ หน้าเพจแสดงผลลัพธ์ จาก keyword ที่เราค้นหา

SSL
คือ มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ที่รับส่งผ่านอินเตอร์เน็ต ข้อมูลที่รับส่งผ่านเว็บที่ใช้ SSL จะมีการเข้ารหัส ป้องกันไว้ ไม่ให้สามารถนำข้อมูลไปใช้อีก หากมีการโดนดักข้อมูลระหว่างทาง

Sitemap
คือ แผนผังที่อธิบายโครงสร้างของเว็บไซต์ทั้งหมด sitemap จะมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบ html และ xml

Search Query
คือ คำ หรือ วลี ที่ผู้ใช้งานพิมพ์ค้นหาจริง ในการค้นหาบนอินเตอร์เน็ต ความหมายเดียวกับ Search Term

Search Volume 
คือ ปริมาณ หรือ จำนวนที่มีคนค้นหา keyword บนอินเตอร์เน็ต


Tag
คือ การติดป้ายกำกับให้กับพื้นที่ หน้าเว็บเพจ ที่เรากำหนด และ keyword ที่เรากำหนดไว้ โดยยึดเนื้อหา ชื่อหน้า รายละเอียด ชื่อรูป ของหน้าเว็บเพจ เป็นตัวชี้กลับมาที่ tag (ป้ายกำกับ) ที่ระบุไว้ในหน้านั้นๆ

Thank You Page
คือ หน้าเว็บที่จะแสดงก็ต่อเมื่อ มีคนซื้อสินค้าเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น ถือว่าเป็นหน้าที่ีมีความสำคัญอย่างมาก ต่อธุรกิจ E-Commerce เพราะทำให้แบรนด์สามารถรู้ จำนวนคนที่ซื้อสินค้าผ่านเว็บจำนวนเท่าใด

Tracking
คือ การติดตามพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายบนออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย

Traffic
คือ จำนวนคนเข้าเว็บไซต์ ต่อวัน ต่อสัปดาห์ หรือ ต่อเดือน


U/I (User Interface)
คือ พื้นที่หรือเนื้อที่ ที่ผู้ใช้งาน สามารถโต้ตอบบน เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นผ่านอุปกรณ์ที่ใช้งานได้

UX User Experience
คือ ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ สินค้า เว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่น ในแนวทางของการตลาดดิจิตอล เน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดี ง่าย ในการใช้งานของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่น นั้นๆ

URL
คือ ลิ้งค์ (Link) ที่ระบุที่อยู่ (Address) ที่อยู่ของข้อมูล ที่อยู่ของไฟล์ หรือ ที่อยู่ของเว็บไซต์ หน้าเว็บเพจ ที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

WE ON WEB เราช่วยให้คุณสำเร็จ ในตลาดออนไลน์

หากเพื่อนท่านใด มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ว่า WE ON WEB สามารถช่วยให้เพื่อนๆ สามารถประสบความสำเร็จในการตลาดออนไลน์ได้อย่างไร สามารถติดต่อได้ที

โทร 02 -105-6266

Line: @WEONWEB

Facebook: Facebook.com/WOW.WE on WEB

อยากทำเว็บไซต์ธุรกิจที่ช่วยสร้างยอดขายได้จริง ปรึกษา WOW ฟรีที่นี่

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

ธุรกิจโรงแรม, แผนธุรกิจโรงแรม, โควิด-19
Management

เปิดวิธีกูรู-กรณีจริงประคอง “ธุรกิจโรงแรม” อย่างไร เพื่อรอดและไปต่อหลัง โควิด-19

นับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2020 เป็นต้นมา การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 (โควิด-19)  เข้าสู่ระดับรุนแรงไปทั่วโลก โดยพบผู้ติดเชื้อ(ที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ) เกือบ 1 แสนคน  ขณะที่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อทะยานขึ้นสูง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้แก่ ธุรกิจโรงแรม และการโดยสาร สวนทางเป็นกราฟดิ่ง เนื่องจากผู้คนงดเว้นการเดินทางเคลื่อนที่ เพื่อลดการพบปะผู้คน ซึ่งอาจนำไปสู่การติดเชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อโรค สำหรับประเทศไทยที่มีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นแหล่งผลิตเม็ดเงินเข้ากระเป๋าคนในประเทศ ปรากฎการณ์นี้กระทบเต็มๆ  ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะทำอย่างไรให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้แบบไม่ต้องปิดกิจการ WOW

ทำ SEO, ทำ SEO เว็บไซต์
SEO

คู่มือ SEO 101 : วิธีทำ SEO ง่ายที่สุดที่ไม่มีพื้นฐานก็เข้าใจได้! (อัพเดต 2020)

สำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงเทคโนโลยี คำว่า “SEO” (เอส-อี-โอ) คงเป็นคำศัพท์ที่แปลกใหม่ แต่ถ้าผู้ที่ไม่ได้อยู่ในวงการไอที แต่ทำธุรกิจบนโลกออนไลน์หรือมีเว็บไซต์บริษัท การ ทำ SEO เป็นเรื่องแปลกใหม่ที่ต้องทำความรู้จักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ้เพราะการทำ SEO คือการทำให้ Google หรือระบบค้นหารู้จักเว็บไซต์ของเรา และนำเว็บไซต์ของเรามาเสนอให้คนที่ค้นหาข้อมูลใน Google เห็น ในบทความ WOW เรื่องนี้ จะมาปูพื้นกันง่ายๆ 5 เรื่อง