ระบบทดสอบและวัดผลออนไลน์ 10 รูปแบบ

จับคู่รูป

แบบทดสอบให้ผู้ทดสอบ สามารถจับคู่ภาพ กับคำตอบ ที่ถูกต้อง

เลือกรูป

นักเรียนจะต้องเลือกภาพที่ไม่ซ้ำกัน ได้อย่างถูกต้อง

จับคู่คำตอบ

ผู้ทำแบบทดสอบสามารถลาก วาง และจับคู่กับภาพ
คำตอบที่ถูกต้อง

เรียงลำดับ

ให้ผู้ทดสอบ ลากคำตอบที่ถูกต้อง และวางไว้ในลำดับที่ถูกต้อง

คำตอบสั้น

ผู้ทดสอบต้องสรุปคำตอบอย่างสั้น ในจำนวนคำ ตัวอักษร
ที่ผู้สอนกำหนดไว้

คำถามปลายเปิด

ให้ผู้ทดสอบได้แสดงทักษะในการเขียนอย่างสร้างสรรค์
อย่างไม่มีข้อจำกัด

จริง เท็จ ถูก ผิด

ให้ผู้ทดสอบรับรู้และเลือกว่าตัวเลือกนั้นเป็นจริง หรือเท็จ
ถูก หรือ ผิด

เลือกคำตอบที่ถูกที่สุด

ผู้ทดสอบ สามารถเลือกคำตอบ ได้เพียงข้อเดียวเท่านั้น
เหมาะสำหรับการตอบคำถามสั้นๆ

เลือกหลายคำตอบ

ให้ผู้ทดสอบสามารถเลือกคำตอบได้หลายตัวเลือก
จากตัวเลือกที่พวกเขาคิดว่าถูกต้อง

เติมคำ

ให้ผู้ทดสอบเติมคำตอบที่เหมาะสมลงในช่องว่าง

เริ่มเว็บไซต์ E-Learning ที่ดีที่สุด ของคุณได้ทันที