10 ข้อดีที่ฝ่ายบุคคล HR ยุคใหม่จะได้ จากระบบอบรมพนักงานออนไลน์

อบรมพนักงาน เป็นขั้นตอนสำคัญที่ทุกบริษัทหรือองค์กรจะต้องดำเนินการเพื่อให้ผู้ที่มาใหม่ เข้าใจและ “เข้ากัน” กับองค์กรได้อย่างราบรื่นที่สุด ซึ่งความเข้ากันเป็นเรื่องใหญ่ เพราะสิ่งนี้ชี้วัดได้ระดับหนึ่งเลยว่า บุคลากรคนนี้จะมีความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทความรู้ ความสามารถ เวลา ฯลฯ ให้กับองค์กรแค่ไหน

ดังนั้นเลยเป็นเรื่องปกติที่องค์กรส่วนมากมักลงทุนกับระบบพัฒนาบุคคล หรือกลวิธีดึงศักยภาพพนักงานออกมา ไม่ว่าจะเป็นการทำ Workshop กิจกรรมใหม่ๆ แบบบริษัทชั้นนำที่นิยมทำกัน การสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่เปิดให้บุคลากรทุกระดับเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงระบบอบรมพนักงานออนไลน์

สำหรับการลงทุนสร้างระบบอบรมพนักงาน เป็นการลงทุนที่มีมูลค่าที่สูง แต่ก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเพราะลงทุนครั้งเดียวใช้ได้ไปตลอด นอกจากนี้ยังใช้ได้ทั้งพัฒนาบุคลากรและช่วยงานฝ่ายบุคคลหรือ Human Resource (HR) ได้ด้วย

WOW มีประโยชน์ 10 เรื่อง ที่ HR จะได้จากการใช้ระบบอบรมพนักงานออนไลน์ Learning Management System (LMS) หรือ E-Training ในการทำงานมาชวนดูกันว่า บริษัทหรือ HR อยากให้ข้อดีข้อไหนเหล่านี้ เกิดขึ้นในองค์์กรของตัวเองบ้าง

ระบบจัดการเรียนออนไลน์, อบรมพนักงาน, e-learning, lms

1. ลดการจัดเก็บข้อมูลซ้ำซ้อน

ข้อมูลซ้ำซ้อนกันของพนักงาน ทำให้เจ้าหน้าที่เสียเวลาและเสียพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในเวลาเดียวกัน และการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์เอาไว้ ยังเพิ่มความเสี่ยงโอกาสประมวลข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานผิดพลาดมากขึ้นด้วย

ซึ่งบริษัทสามารถใช้ระบบอบรมพนักงานจัดเก็บข้อมูลประวัติการทำงาน ผลงานแต่ละปี ทักษะ ความสามารถ หลักสูตรที่เรียนรู้เพิ่มเติมของพนักงานแต่ละคนได้ ไว้ในที่เดียว และที่เดียวกันนี้เอง ที่สามารถนำข้อมูลมาประเมินกิจกรรมพัฒนาทักษะของพนักงานแต่ละคนต่อไปได้อีก โดยที่พนักงานในฝ่ายจะมีข้อมูลชุดเดียวกัน เข้าใจตรงกัน และสามารถรับส่งงานต่อกันได้ไม่สะดุดด้วย

2. ช่วยอบรมพนักงานใหม่

บริษัทสามารถใช้ระบบนี้อบรมพนักงานใหม่ได้ เช่น วัฒนธรรมองค์กร กฎกติกาการอยู่ร่วมกัน ไปจนถึงข้อควรรู้เล็กๆ น้อยๆ ในการใช้ชีวิตในบริษัท ความรู้พื้นฐานในการทำงาน เช่น วิธีการใช้ระบบบางอย่างที่ใช้เฉพาะของบริษัท ก็สามารถใช้ระบบอบรมพนักงานนี้ในการสอนได้เช่นกัน

ซึ่งข้อนี้ดีสำหรับบริษัทที่มีฝ่ายบุคคลขนาดเล็ก หรือบริษัทที่มีแผนขยายกิจการในอนาคตอันใกล้ หรือบริษัทที่มีแผนใช้ระบบออนไลน์เป็นสื่อกลางในการสื่อสารในองค์กร เป็นต้น

คลิกอ่าน : 9 ทักษะการทำงาน ทำธุรกิจ ปี 2021 ใช้แค่เสาร์อาทิตย์ก็ฝึกจนเก่งได้!

3. ชี้แจงเรื่องสำคัญหรือประเด็นอ่อนไหวแทนการพูด

ข้อมูลบางอย่างภายในองค์กรเป็นเรื่องสำคัญที่ควรเลี่ยงการพูดกันต่อหน้า หรือมีความอ่อนไหวสูง เช่น ข้อมูลเงินเดือนหรือผลประโยชน์ การปฏิบัติตัวต่อกันในองค์กร ข้อควรระวังเรื่องเพศ ความเชื่อหรือการเมือง บริษัทสามารถใช้ระบบออนไลน์เข้ามาจัดการเรื่องที่พูดยากเหล่านี้แทนได้ อาจจะจัดทำเป็นข้อความหรือคลิปวิดีโอที่ให้พนักงานกดรับทราบหรือยินยอมหลังจากรับทราบข้อมูลทั้งหมดแล้ว เป็นต้น

ระบบจัดการเรียนออนไลน์, อบรมพนักงาน, e-learning, lms

4. ช่วยชี้ข้อมูลสำคัญ ที่นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่แท้จริง

ฝ่ายบุคคลสามารถเชื่อมระบบอบรมพนักงานเข้ากับข้อมูลพนักงานเดิม เพื่อศึกษาความสนใจหรือพัฒนาการของพนักงาน แล้วนำไปพัฒนาแผนอบรมพนักงานต่อได้ เช่น ข้อมูลพบว่า พนักงาน 25% ของบริษัทเรียนวิชาเขียนโค้ดระดับ 1 มาแล้ว บริษัทควรนำเสนอการอบรมวิชาอะไรที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของพนักงาน ที่นำไปสู่การสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพหรือเพิ่มผลประกอบการต่อไป เป็นต้น

5. ค้นหาปัญหาที่ต้นตอ

พนักงานลาออก คือสิ่งที่บริษัทต้องเจอกันทุกที่ แต่อัตราการลาออกที่สูงถือว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่ง ฝ่ายบุคคลนำข้อมูลนี้ไปเชื่อมกับข้อมูลการอบรมหรือวัดผลทักษะของพนักงานได้ เช่น การตรวจสอบวิธีอบรมพนักงานของแผนกที่มีอัตราการลาออกสูง เพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาหรือปรับแผนการเรียนรู้ที่มอบความรู้ที่พนักงานต้องการจริงๆ

หรือใช้ระบบทำความเข้าใจว่า ความรู้หรือคุณค่าอะไรที่พนักงานอยากได้รับจริงๆ ค้นหาแล้วนำข้อมูลมาดำเนินงาน ก็ช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้กับชีวิตการทำงานได้

6. หาคนเก่งมาร่วมงานในองค์กร

การหาผู้ร่วมงานที่มีความสามารถและคุณสมบัติตามที่ต้องการ เป็นหน้าที่หลักของฝ่ายบุคคล ซึ่งระบบอบรมพนักงานหรือ LMS ช่วยบริษัทประเมินได้ว่า ความสามารถและคุณสมบัติที่ต้องการจากพนักงานคืออะไร ให้แผนกบุคคลไปหาคนได้ตรงกับเนื้องาน ลดปัญหาความไม่เข้ากันของคนกับงานได้มากขึ้น

ระบบจัดการเรียนออนไลน์, อบรมพนักงาน, e-learning, lms

7. ส่งเสริมการค้นคว้าหาความรู้

ระบบอบรมพนักงานทางออนไลน์ เป็นช่องทางที่ดีที่สุดในการส่งเสริมศักยภาพของคนในองค์กรในเวลานี้ก็เป็นได้ เพราะพนักงานสามารถเข้าระบบเมื่อไหร่ก็ได้ จากที่ไหนก็ได้ และบริษัทสามารถนำหลักสูตรหรือความรู้ที่ตรงกับการพัฒนาเข้าสู่ระบบให้พนักงานเรียนรู้ได้ด้วยเช่นกัน

8. อบรมข้อมูลสินค้าและบริการใหม่

เวลาบริษัทออกสินค้าหรือบริการใหม่มาขาย พนักงานทุกแผนกทุกภาคส่วนสามารถเข้ามาหาข้อมูลจากในเว็บอบรมพนักงานได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะต่างจากเว็บไซต์ธุรกิจของบริษัททั่วไป เพราะเป็นข้อมูลไว้ให้พนักงานทำความเข้าใจอย่างละเอียดพิเศษ ซึ่งเหมือนกันกับข้อ 7 คือ ไม่ว่าพนักงานจะอยู่ที่ไหนหรือเมื่อไหร่ ก็สามารถค้นคว้าหาข้อมูลมาอ่านได้

9. เพิ่มกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับงาน

บริษัทที่ต้องการเสริมกิจกรรมพิเศษให้กับพนักงานหรือพัฒนาระดับการทำงานเป็นทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงโควิดที่ส่วนมากต้องแยกย้ายไปทำงานที่บ้านแทนการเข้าออฟฟิศมาเจอหน้ากัน สามารถใช้ระบบอบรมพนักงานในการทำกิจกรรมได้

นอกจากการเพิ่มกิจกรรมสนุกๆ สร้างความผ่อนคลายในที่ทำงานแล้ว ยังช่วยกระตุ้นการมีปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือกันของพนักงานได้ด้วย โดยฝ่ายบุคคลอาจจะจัดกิจกรรมพิเศษแล้วแบ่งทีมให้พนักงานทำกิจกรรมร่วมกันผ่านระบบ เป็นต้น

ระบบจัดการเรียนออนไลน์, อบรมพนักงาน, e-learning, lms

10. อบรมพนักงาน ได้ผลลัพธ์ดีมากขึ้น

ระบบหรือเทคโนโลยีอบรมหรือพัฒนาทักษะพนักงาน ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็มีจุดหมายปลายทางเพื่อเสริมศักยภาพและคุณสมบัติของพนักงานให้ดียิ่งขึ้นกว่าการอบรมแบบดั้งเดิมทั่วไปที่ทำต่อๆ กันมา

เช่น พนักงานได้อบรมความรู้ที่ตัวเองต้องการหรือจำเป็นจริงๆ หรือฝ่ายบุคคลออกแบบคอร์สอบรมได้ตรงตามที่พนักงานต้องการมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดมาจากการประมวลผลข้อมูลของพนักงานที่เก็บไว้ในระบบออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยเฉพาะ

 

อยากมีระบบอบรมบุคลากรที่ดีที่สุด ทันสมัย อัพเดตตลอดเวลา

ต้องเลือก WOW LMS

LMS, ระบบเรียนออนไลน์, ระบบอบรมออนไลน์, รับทำเว็บ e-learning

 

จัดการแผนอบรมง่าย แค่คลิก ลาก วาง

วัดผลความรู้ความเข้าใจได้หลายแบบ

เก็บผลทดสอบ ไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงฝ่ายบุคคลต่อได้

จัดทำรายงานความคืบหน้าแบบรายคนได้

จัดประชุมสัมมนาออนไลน์ได้

ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ข้อมูล

อบรมจบหลักสูตร ออกใบประกาศฯ ให้อัตโนมัติ

 

คลิกรับข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่

อยากทำเว็บไซต์ธุรกิจที่ช่วยสร้างยอดขายได้จริง ปรึกษา WOW ฟรีที่นี่

รับบทความใหม่ ไปอ่านก่อนใครไหม?

ทำธุรกิจออนไลน์ด้วยความรู้อัปเดต เข้าใจง่าย ได้ยอดขายดีจริงๆ กันดีกว่า!

บทความน่าอ่านในหมวดเดียวกัน

ระบบ e-learning ฟรี
e-Learning

ระบบ E Learning ฟรี รู้จัก ข้อดี-ข้อจำกัด ก่อนเลือกใช้งาน?

การเรียนออนไลน์ เป็นหนึ่งในกิจกรรมใหม่ที่แจ้งเกิดในยุค New Normal ซึ่งที่เราเรียกว่า กิจกรรมใหม่ ไม่ใช่ เทรนด์ เพราะจากแนวโน้มการศึกษาทั่วโลกที่ผ่านมาพบว่า แม้ว่าโลกจะเข้าสู่ยุคหลังโควิดไปแล้ว แต่การเรียนออนไลน์ก็ได้กลายเป็นสิ่งที่ผู้เรียนจำนวนมากปรับตัวเข้าหาได้อย่างดีแล้ว เพราะด้วยความสะดวกสบาย เรียนที่ไหนก็ได้ ถ้าเป็นการเรียนผ่านคอร์สวิดีโอที่บันทึกเทปไว้ ก็สามารถเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ และเข้ากับวิถีชีวิตของคนสมัยนี้ที่มีภารกิจที่ต้องทำหลายอย่างในแต่ละวันด้วย ที่ผ่านมา สถาบันการศึกษา ทั้งโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถาบันกวดวิชา จึงมองหาระบบเรียนออนไลน์หรือ E Learning มาใช้ทำการเรียนการสอนของตัวเอง

ซื้อระบบ e learning, ระบบ e learning, ทำระบบ e learning, ทำระบบ e training
e-Learning

ทำไมต้องทดลองใช้ ก่อนซื้อระบบ E-Learning “LMS Lite”?

LMS Lite คือ ระบบ e learning ที่ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้งานในปริมาณระดับน้อยถึงกลางอย่าง ติวเตอร์ โค้ชชิ่ง เทรนเนอร์ และนักพูดอบรมวิชาการต่างๆ ที่ต้องการระบบเป็นของตัวเอง ไว้สำหรับ สอน สอบ ขายคอร์ส จ่ายเงิน ได้ในระบบเดียว และใช้งานบนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ใดๆ ก็ได้ หากคุณกำลังมองหาระบบ e