5-reason-why-should-never-depend-on-social-media-marketing-alone

ต้องอ่าน 5 เหตุผล ทำไมธุรกิจไม่ควรพึ่ง Social Media Marketing เพียงอย่างเดียว

ต้องอ่าน 5 เหตุผล ทำไมธุรกิจไม่ควรพึ่ง Social Media Marketing เพียงอย่างเดียว

ธุรกิจส่วนใหญ่ทุกวันนี้พาตัวเองเข้าไปอยู่ใน Social Media เพื่อสร้างตัวเองให้เจอกับผู้คนหมู่มาก ที่มีผู้คนที่สามารถเป็น “ลูกค้า” ของพวกเขาด้วย ได้รู้จักตัวธุรกิจและสินค้าหรือบริการที่ผลิตขึ้นมา ซึ่งทุกวันนี้ต่อยอดไปจนกระทั่งทำการซื้อขายกันบนแพลตฟอร์มนั้นเลย ทั้งหมดนี้รวมๆ เรียกว่า “การตลาดโซเชียลมีเดีย” หรือ Social Media Marketing

แต่ถึงดีอย่างที่เล่ามา ธุรกิจที่อยากประสบความสำเร็จบนตลาดออนไลน์ ไม่ควรพึ่งพา Social Media เป็นช่องทางเดียวในการทำการตลาดหรือสร้างธุรกิจให้เติบโต

เพราะอะไร? บทความนี้ WOW จะอธิบายวิธีการทำงานของ Social Media Marketing ข้อดี ข้อเสีย และวิธีแก้ไขข้อเสีย ที่เข้าใจง่ายและเห็นภาพชัดที่สุด

Social Media Marketing คือ อะไร?

Social Media Marketing คือ การทำการตลาดโดยใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครืองมือหรือสื่อกลางในการสื่อสาร โน้มน้าว หรือเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและบริการ

การตลาดด้วยโซเชียลฯ จะเน้นเรื่องของการ “ทำคอนเทนต์” เพื่อสร้างตัวตนแบรนด์ขึ้นมาและโฆษณาให้เป็นที่รู้จัก พูดคุยกับผู้เข้ามาในพื้นที่โซเชียลของตัวเอง (หรือบางครั้งก็เข้าไปพูดคุยในพื้นที่ของคนอื่น แล้วแต่โอกาส)

นอกจากนี้ยังใช้สร้างประเด็นการพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องเพื่อโยงเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ก็ได้) เพิ่มยอดขาย เช่น ประชาสัมพันธ์โปรโมชัน และเรียกคนเข้าเว็บไซต์ของธุรกิจได้ ซึ่งเป็นช่องทางออนไลน์หลักของธุรกิจที่สำคัญ

ข้อดีของการใช้ Social Media ในการทำ Marketing

  1. เข้าถึงผู้คนได้เยอะและกว้าง

โซเชียลมีเดียช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ และคนที่อาจจะเป็นลูกค้าของธุรกิจได้ในอนาคต ทั้งที่รู้จักแบรนด์อยู่แล้วหรือไม่รู้จักมาก่อน

เคล็ดลับในการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น คือ เลือกใช้โซเชียลมีเดียให้ถูกประเภท เช่น กลุ่มเป้าหมายของบางธุรกิจอาจจะอยู่ใน TikTok หรือ Twitter มากกว่า Facebook เป็นต้น

  1. พูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและไว

เพราะกลุ่มเป้าหมายมักติดตามโซเชียลมีเดียของแบรนด์อยู่แล้ว หากต้องการบอกเล่าอัพเดตเกี่ยวกับธุรกิจ หรือโปรโมทสินค้าหรือโปรโมชันใหม่ ก็แค่โพสต์ลงโซเชียลมีเดียได้เลย

หรือหากมีกรณีพิเศษ เช่น การโต้เถียงพิพาท ก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้อธิบายเพื่อยุติเรื่องได้อย่างรวดเร็ว

สำคัญที่สุด โซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นได้ง่าย ทั้งการคอมเมนต์ กดไลค์ รีทวีต เมนชัน ฯลฯ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจหรือบริษัท ได้เสียงตอบรับหรือ Feedback ที่ไวขึ้น ซึ่งก็นำไปปรับใช้หรือสร้างสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการได้ไวขึ้นเช่นกัน

  1. สร้างความสัมพันธ์และผูกพันต่อธุรกิจ

ความสัมพันธ์ที่ดีและความผูกพันเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อ ช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางที่ผู้คนเข้าถึงได้ง่ายและแบรนด์ก็สื่อสารได้สะดวก

ยิ่งลูกค้ากลุ่มเป้าหมายกับธุรกิจพูดคุยสื่อสารกันมากเท่าไหร่ ยิ่งยกระดับความสัมพันธ์หรือเพิ่มความผูกพันระหว่างกันมากขึ้นเท่านั้น

  1. ใช้ทำโฆษณาแบบเสียเงิน

การโฆษณาบนโลกออนไลน์มีทั้งแบบธรรมชาติหรือ Organic กับแบบเสียเงิน หรือ Paid advertising ซึ่งโซเชียลมีเดีย แม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่กลุ่มเป้าหมายเลือกที่จะติดตามอยู่แล้ว

แต่ด้วยหลายปัจจัยทำให้หากธุรกิจต้องการเข้าถึงคนให้มากขึ้น จะต้องใช้เงินในการกระจายสู่กลุ่มคนที่กว้างขึ้นหรือเพิ่มการมองเห็น

การใช้โซเชียลมีเดียทำ Paid advertising ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ เพิ่มผู้ติดตามใหม่ ไปจนถึงการสร้างยอดขายให้ธุรกิจได้ด้วย

ข้อจำกัดหรือสิ่งที่ต้องคำนึงในการใช้ Social Media Marketing

  1. จำกัดการเก็บและดึงฐานข้อมูลลูกค้า

แม้ทุกวันนี้โซเชียลมีเดียจะพยายามสร้างระบบเก็บข้อมูลเชิงลึกหรือ Insight เพื่อเก็บและบันทึกฐานข้อมูลลูกค้าแล้ว แต่ก็อาจไม่ครบถ้วนพอสำหรับการวิเคราะห์ธุรกิจ เช่น จุดที่ลูกค้าทิ้งตะกร้าสินค้า

ซ้ำร้ายบางข้อมูลที่ธุรกิจต้องการอาจจะหายไปวันใดวันหนึ่งก็ได้ เนื่องจากระบบเก็บข้อมูลลูกค้าเป็นระบบของโซเชียลมีเดีย ที่ธุรกิจไม่สามารถควบคุมหรือจัดการได้เลย 100%

หรือการดึงฐานข้อมูลมาเพื่อวิเคราะห์อย่างละเอียดหรือทำรายงานความก้าวหน้าของธุรกิจอาจไม่สะดวกอย่างที่ธุรกิจต้องการ

  1. ต้องใช้เวลาเยอะ

แม้โซเชียลมีเดียจะเปิดให้ใช้ฟรี แต่การทำความเข้าใจวิธีการใช้งานระบบให้คล่องแคล่วและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจจริงๆ ต้องใช้เวลา ที่มักไม่จบไม่สิ้น เพราะโซเชียลมีเดียทุกประเภทมักมีการอัพเดตระบบบ่อยครั้ง โดยยึดเอาประโยชน์ของโซเชียลมีเดียเป็นหลักมากกว่าเรื่องอื่น

รวมถึงการใช้เวลาสร้างคอนเทนต์เพื่อลงโซเชียลฯ เช่นกัน ที่ต้องทำบ่อยกว่าช่องทางเว็บไซต์ เนื่องจากระบบอัลกอริทึ่ม (Algorithm) ของโซเชียลมีเดียจะพัดคอนเทนต์ให้ผ่านไปไว หรือปิดกั้นการมองเห็น ซึ่งส่งผลเสียต่อคอนเทนต์ของธุรกิจ

ถ้าไม่อยากให้ธุรกิจหายไปจากกระแสโซเชียลฯ ก็ต้องทำคอนเทนต์ให้บ่อยขึ้น หรือคิดคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาดีมาก ทั้งสองต้องใช้เวลามากทั้งคู่

  1. ขาดพลังความน่าเชื่อถือของแบรนด์ต่อลูกค้า

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ เป็นองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ที่จะนำพากลุ่มเป้าหมายที่จะสร้างยอดขายหรือรายได้เข้ามาหาธุรกิจ มากหรือน้อย ความน่าเชื่อถือจึงเป็นตัวชี้วัดหลักที่มองข้ามไม่ได้

จึงไม่แปลกที่ธุรกิจเหล่านี้จะมีช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นของตัวเอง และในเวลาเดียวกันก็สร้างเว็บไซต์ของตัวเองเพื่อให้เป็นพื้นที่ออนไลน์อย่างเป็นทางการ ที่ดูมั่นคง มีหลักแหล่ง และมีหลักมีฐานมากกว่าโซเชียลมีเดียทุกประเภท

หากแม้ว่าคุณจะยังเป็นธุรกิจขนาดเล็กในเวลานี้ แต่ถ้ามีเป้าหมายในวันข้างหน้าที่จะเติบโตเป็นแบรนด์ขนาดใหญ่การสร้างความน่าเชื่อถือ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเริ่มทำตั้งแต่เนิ่นๆ

  1. เกิดพื้นที่แสดงข้อมูลแง่ลบต่อธุรกิจ

เนื่องจากโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่เปิดกว้าง ทำให้ธุรกิจไม่สามารถควบคุมคุณภาพของข้อมูลที่ถูกพูดถึงได้ 100% เมื่อเทียบกับเว็บไซต์ที่สามารถควบคุมข้อมูลที่พูดเชิงบวกต่อธุรกิจ และตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการหาข้อมูลสินค้าบนโลกออนไลน์มากกว่า

ในหลายกรณี ข้อมูลจากภายนอกจู่โจมหรือทำร้ายภาพลักษณ์ของธุรกิจ เช่น รีวิวคะแนนต่ำ คอมเมนต์ด่าทอ ฯลฯ

หากตัดสินใจใช้โซเชียลมีเดีย ต้องยอมรับผลเสียด้านนี้ และหันไปโฟกัสที่การตอบโต้อย่างฉลาด กู้สถานการณ์ให้กลับมาเป็นปกิต หรือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้

อีกข้อควรจำสำหรับเรื่องนี้ คือ ยิ่งมีโซเชียลฯ หลายประเภทหรือพึ่งพามากเท่าไหร่ ยิ่งต้องใช้เวลาหรือทุ่มทรัพยากรมาควบคุมกำกับมากขึ้นเท่านั้น

  1. แสดงสินค้าได้จำกัด

โซเชียลมีเดียหลายประเภทมีพื้นที่แสดงสินค้าหรือร้านค้า แต่ยังมีข้อจำกัดหลายเรื่อง เช่น การจัดหมวดหมู่สินค้าที่สะเปะสะปะ จำกัดจำนวนสินค้า พื้นที่ใส่ข้อมูลไม่พอ และมุมมองภาพสินค้าไม่ชัด ซึ่งเป็นเรื่องที่มักพบบ่อยและเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดของธุรกิจแล้วในการขายสินค้าบนโซเชียลมีเดีย

ซึ่งเว็บไซต์แก้ข้อจำกัดนี้ได้ด้วยพื้นที่แสดงผลที่ชัดเจน เป็นหมวดหมู่ และเชื่อมต่อกับระบบตะกร้าสินค้าและชำระเงินครบในตัว

อยากทำเว็บไซต์ธุรกิจที่ช่วยสร้างยอดขายได้จริง ปรึกษา WOW ฟรีที่นี่

รับบทความใหม่ ไปอ่านก่อนใครไหม?

ทำธุรกิจออนไลน์ด้วยความรู้อัปเดต เข้าใจง่าย ได้ยอดขายดีจริงๆ กันดีกว่า!

บทความน่าอ่านในหมวดเดียวกัน

เครื่องมือขายทัวร์ออนไลน์
Marketing

เริ่มต้นเปิดบริษัททัวร์ของคุณอย่างมั่นใจ ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

เริ่มต้นเปิดบริษัททัวร์ของคุณอย่างมั่นใจ ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม การดำเนินธุรกิจทัวร์ไม่เคยง่ายเลย การที่คุณสามารถเข้าใจลูกค้าและตอบสนองความต้องการของพวกเขาเป็นสิ่งที่ซับซ้อน นอกจากนี้คุณต้องจัดการกับรายละเอียดของโปรแกรมทัวร์ กิจกรรมทางการตลาด และการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ การจัดการทรัพยากรต่างๆ เช่น เวลาและทีมงานขายเพื่อให้สามารถขายได้ง่ายและรวดเร็ว การเสนอขายโปรแกรมทัวร์ให้ทันสมัย ด้วยเหตุนี้คุณจำเป็นต้องเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อสร้างความสำเร็จในธุรกิจทัวร์ของคุณ การเลือกใช้เครื่องมือในการดำเนินธุรกิจมีความสำคัญมาก เนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้เป็นอุปกรณ์หรือระบบที่ช่วยให้ธุรกิจทัวร์ของคุณสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น นี่คือเหตุผลหลายอย่างที่เครื่องมือมีความสำคัญในธุรกิจทัวร์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดเวลาการทำงาน: เครื่องมือที่เหมาะสมช่วยลดเวลาและแรงงานที่ต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจ ทำให้ธุรกิจสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลมากขึ้น การเข้าถึงตลาดและการแข่งขัน: การใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดียช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นและมีความสามารถในการแข่งขันในตลาด เว็บไซต์สร้างความน่าเชื่อถือและน่าสนใจ: การสร้างเว็บไซต์ที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจทัวร์ของคุณเป็นสิ่งสำคัญ เว็บไซต์ควรมีอัตลักษณ์ สร้างการจดจำและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ลูกค้า ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์

E-learning สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
e-Learning

LMS สร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นให้ลูกค้า

LMS สร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นให้ลูกค้า การใช้ระบบการจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ (LMS) เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าสามารถช่วยให้ฝ่ายขายมีการสื่อสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพกับลูกค้าได้ในหลาย ๆ ด้าน ตัวอย่างเช่น สร้างการสื่อสารติดต่อภายในระบบ LMS ใน LMS ส่วนใหญ่จะมีช่องทางการติดต่อเช่นการส่งข้อความหรือการอภิปรายในกระดานสนทนา ผ่านช่องทางเหล่านี้ ฝ่ายขายสามารถสื่อสารกับลูกค้าเพื่อตอบคำถามหรือให้คำแนะนำได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็น ลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายขายได้โดยตรงผ่าน LMS ทำให้มีการติดต่อและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การตอบคำถามและข้อสงสัย การตอบคำถามและข้อสงสัย ผ่านระบบ LMS, ฝ่ายขายสามารถติดตามและตอบคำถามหรือข้อสงสัยที่ลูกค้ามีในขณะที่ใช้งาน LMS ได้โดยตรง