ทำเว็บเรียนออนไลน์สำเร็จรูป

เว็บไซต์ E-Learning ใช้ง่าย สร้างได้ทันที 

LMS LITE สร้างเว็บไซต์ ได้ด้วยตัวเอง

เว็บสำเร็จรูป ใช้ง่ายแค่ 3 ขั้นตอน

1. เลือก template ที่ชอบ

2. กด "กรอกข้อมูล"

3. ลงทะเบียนนัดสาธิตผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างเทมเพลตเว็บไซต์ LMS Lite

Stylish
Bright
Rich
Smart
Pop
Cool
Genius
Happy
Gifted
Chic

LMS LITE Package

ทำเว็บไซต์ที่ใช่ ด้วยแพ็คเกจที่ชอบ

3,900 บาท/เดือน

1 เดือน

3,600 บาท/เดือน
Recommended!

6 เดือน

ประหยัดกว่า 3,400 บาท

3,000 บาท/เดือน

12 เดือน

ประหยัดกว่า 10,800 บาท

ความสำเร็จของลูกค้า เว็บเรียนออนไลน์ของเรา

TU Next
TU NEXT - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
WOW-LMS - e learning
สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
WOW-LMS - e learning
บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
WOW-LMS - e learning
ตราเพชร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
U Passion
Wee Live Academy
PMK
Shoot It (T Sports Channel)