เพิ่มยอด Direct Booking

รับทำเว็บไซต์โรงแรม รีสอร์ท

ระบบจองห้องพักออนไลน์

Channel Manager

ลดการ Overbooking อัพเดทจำนวนห้องว่าง
ทุกช่องทางในที่เดียว

Dynamic Price

ตั้งราคาแบบยืดหยุ่น 
ตามความต้องการ ฤดูกาล และช่วงเวลา

(Booking Engine)

เพิ่มโอกาสการขาย
รับจองได้ตลอด 24 ชั่วโมง