ระบบจัดการที่ออกแบบมาเพื่อ

“ธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะ”

ช่วยให้คุณก้าวล้ำ
เติบโตในตลาดออนไลน์

ด้วยเครื่องมือที่สนับสนุนด้านการจัดการและบริหารธุรกิจท่องเที่ยว

ระบบจัดการเอเจ้นท์ทัวร์

ระบบจัดการสมาชิกสำหรับลูกค้า เพื่อเก็บบันทึกประวัติการซื้อขาย และติดตามสถานะของการซิ้อขายสินค้า ช่วยให้คุณไม่พลาดงานขายอย่างแน่นอน

ระบบตัดหัว - ท้าย กระดาษ

ระบบเปลี่ยนหัว-ท้าย กระดาษ ให้อัตโนมัติ สำหรับรายละเอียดการเดินทาง (Itinerary)   โดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลามาเปลี่ยนเอง

รายงานสรุปสถิติการใช้งานเว็บไซต์

เชื่อมต่อข้อมูลของเว็บไซต์กับระบบ Google Analytic เพื่อดูข้อมูลของเว็บไซต์ เช่น จำนวนคนเข้าเว็บไซต์หรือสินค้าที่มีคนสนใจมากที่สุด เป็นต้น

รายงานสรุปยอดขาย

รายงานสรุปยอดขาย ไม่ว่าจะเป็นแบบรายวัน ตามช่วงเวลาที่คุณต้องการ เพื่อนำไปต่อยอดการขายในอนาคตและส่งเสริมทางด้านการตลาดให้มากขึ้น

ระบบจัดการฐานข้อมูลลูกค้า

 เพื่อเก็บประวัติของลูกค้า ข้อมูลการซื้อขาย และสื่อสารให้ตรงกลุ่มลูกค้า และพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ระบบจัดการสินค้าหน้าเว็บไซต์

ให้คุณสามารถจัดการเลือกสินค้าที่ต้องการผลักดันเพื่อโปรโมทในหน้าแรกได้ทันทีสามารถตั้งเวลาขึ้น-ลงได้ ไม่ต้องเสียเวลาเอาลง สะดวก รวดเร็ว ขายทันใจ ปิดการขายได้ทันเวลา